НТУ «ХПІ» проводить заходи щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки магістрів за спеціальністю 8.091203 «Відео-, аудіо- та кінотехніка»

12. March 2009
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить заходи щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.091203 «Відео-, аудіо- та кінотехніка». Обгрунтування можливостей університету щодо ліцензування діяльності з надання цих освітніх послуг розглянуто на засіданні Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії Харківської області (Протокол №14 від 09.07.2008 р.) ... [More]

оголошення , , ,