НТУ "ХПІ" проводить заходи щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки магістрів за спеціальністю 8.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі»

2. February 2009

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить заходи щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки магістрів за спеціальністю 8.092401 «Телекомунікаційні системи та мережі». Обґрунтування можливостей університету щодо ліцензування діяльності з надання цих освітніх послуг розглянуті на засіданні Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії Харківської області (Протокол № 14 від 09.07.08 р.) та погоджено з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації. З матеріалами ліцензійної справи можна ознайомитися за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ», вечірній корпус, кімн. 7, кафедра «Системи інформації». 

РЕКТОРАТ НТУ «ХПІ».  

оголошення

Comments are closed