НТУ «ХПІ» проводить заходи щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки магістрів за спеціальністю 8.091203 «Відео-, аудіо- та кінотехніка»

12. March 2009

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить заходи щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.091203 «Відео-, аудіо- та кінотехніка». Обгрунтування можливостей університету щодо ліцензування діяльності з надання цих освітніх послуг розглянуто на засіданні Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії Харківської області (Протокол №14 від 09.07.2008 р.) та погоджено з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної Державної адміністрації. З матеріалами ліцензійної справи можна ознайомитися за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ», корпус У4, кімн. 2, кафедра Відео-, аудіо- та кінотехніки.

Ректорат НТУ «ХПІ»

оголошення , , ,

Comments are closed