VI Міжнародна конференція «Співпраця для вирішення проблем відходів»

 Проблеми екології – в практичну площину

8–9 квітня відбулася VI Міжнародна конференція «Співпраця для вирішення проблем відходів». Організаторами заходу виступили Незалежна агенція екологічної інформації «ЭкоІнформ», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», ТОВ «Екологічний Альянс».

Головні цілі конференції – розповсюдження і впровадження передового досвіду і практики, розвиток екологічного бізнесу, презентація нових розробок, устаткування, послуг, налагодження контактів між зацікавленими сторонами, а також наголошення на важливості проблем утилізації відходів та залучення до їх вирішення промисловців, підприємців, влади, ЗМІ.

У конференції взяли участь науковці та промисловці України, Росії, Німеччини, Казахстану, Грузії, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Туреччини, Польщі та ін. Географія міст України охоплювала Харків, Львів, Київ, Одесу, Рівне, Дніпропетровськ, Севастополь та ін.

Учасників конференції привітали ректор НТУ «ХПІ» Л. Л. Товажнянський, перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації В. М. Бабаєв, директор VEOLIA Environmental Services в Україні О. Б. Королюк.

Своє привітання учасникам зібрання надіслав Міністр охорони навколишнього середовища України Г. Г. Філіпчук, який наголосив, що «сьогодні для кожної країни світу однією із найбільш актуальних залишається проблема промислових та побутових відходів. Для України гострота і актуальність вирішення постійно зростає, оскільки триває процес накопичення відходів. Після прийняття Закону України «Про відходи» практично створено базові складники нормативно-правового забезпечення щодо поводження з відходами.

Учасники конференції активно обговорювали питання, порушені в її ході, з директором VEOLIA Environmental Services в Україні О. Б. Королюком.

Важливо, що науковці активно вирішують глобальні для суспільства проблеми, спільно формують соціально адекватну систему та створюють сучасну стратегію поводження з відходами.

Ураховуючи необхідність забезпечення комплексного розвитку екологічної науки та розробки науково-методичних засад для розв’язання екологічних проблем, сталого розвитку України Указом Президента України заснована Академія екологічних наук України як державна наукова організація».

Під час конференції працювали п’ять секцій: «Побутові відходи. Полігони. Біогаз. Термічна переробка», «Токсичні та радіоактивні відходи. Переробка та знешкодження», «Промислові відходи. Технології та устаткування для переробки», «Газоочистка. Технології та устаткування», «Очистка стічних вод. Обробка та утилізація осадів». Жваве обговорення тем продовжилося і на семінарах «Комплексний підхід до вирішення проблем житлово-комунального господарства», «Трансфер технологій в галузі ресурсозбереження і переробки відходів. Міжнародний досвід і перспективи України» і «Практичні аспекти виготовлення біопалива».

Вперше на конференції працювала виставка, тематикою якої були використання альтернативних та відновлюваних видів енергії, переробка біомаси, рециклінг та енергозбереження.

 М. Михайлина

 

  

 

новини

Комментарии закрыты