Відділ міжнародних зв’язків

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

  В НТУ «ХПИ» 21 ноября 2013 года состоялась презентация Европейской программы «Эразмус+».   Содержание этой презентации Вы можете просмотреть в приложении.     Презентация Эразмус в ХПИ.ppt (1,70 mb)

Регистрация до 21 ноября 2013г. [More]

На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2013», яка біла проведена 28 лютого - 2 березня 2013 року у м. Києві, Клагенфуртський університет (Австрія), єдиний серед закордонних вищих навчальних закладів, був нагороджений Золотою медаллю за плідне міжнародне співробітництво в освіті. Крім того, Міністерство науки і освіти України в рамках цієї виставки окремо нагородило Федеральне міністерство науки та досліджень Австрії Золотою медаллю та Дипломом «За успішне співробітництво з Україною в освітній сфері». Золота медаль та Диплом були вручені міністру Федерального міністерства  науки та досліджень Австріі доктору Карлхайнцу Техтерле у Відні у вересні ц.р. На церемонії нагородження був присутній Надзвичайний та повноважний Посол України в Австрії Андрій Бережний та керівник інституту славістики Клагенфуртського університету професор Тільманн Ройтер.  Присудження диплому та нагородження було ініційовано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», який має багаторічну ефективну співпрацю з Клагенфуртським університетом. Співробітництво НТУ «ХПІ» та Клагенфуртського університету почалося з установлення контактів між кафедрою російської мови підготовчого факультету ХПІ та Інститутом славістики Клагенфуртського університету в особі проф. Т. Рейтера та підпису  у 1993 році Протоколу про організацію короткострокових курсів російської та німецької мов, які повністю фінансуються Міністерством науки і освіти Австрії. В 1995 році був підписаний (а у 2000, 2005 та 2010 роках продовжений на 5 років) Договір про науково-технічне та культурне співробітництво між НТУ «ХПІ» та Клагенфурстським університетом, метою якого є підвищення ефективності навчальної, методичної та науково-дослідної роботи обох університетів. Крім щорічних курсів, у цей час активно розвивається співробітництво ще по 3-м науковим напрямкам:  інформатика, високі технології в машинобудуванні, лінгвістичний напрямок.             Співробітництво між кафедрою гуманітарних наук НТУ «ХПІ» (зав. каф. проф. Снігурова Т.О.) та Інститутом славістики Клагенфуртського університету датується 1993 роком, коли на базі НТУ «ХПІ» були відкрити літні мовні курси російської та німецької мов. Ініціатором і організатором цих курсів був професор Клагенфуртського університету Тільманн Ройтер. Ці курси щорічно проводяться у серпні-вересні як на території України, так і Австрії. Нова методика цих курсів містить організацію спільного процесу навчання, проживання і проведення вільного часу українськими і австрійськими    студентами   протягом трьох тижнів – по 10 днів у Харкові і Відні чи Клагенфурті. Навчання ведеться австрійськими й українськими викладачами паралельно. Програма курсів включає, крім обов'язкових мовних занять за кращими методиками Австрії й України, спецкурси зі складних граматичних тем, вечори і бесіди по історії і культурі України й Австрії, а також екскурсії по знаменних і історичних місцях обох країн.          За 20 років існування курсів на них навчалося близько 800 українських і австрійських студентів. Для більшості з них навчання на мовних курсах стало сходинкою для подальшого поглибленого вивчання російської та німецької мов у професійних цілях. Після закінчення курсів багато українських студентів були відряджені на тривалі стажування в німецькомовні країни, а австрійські студенти приїжджали до Харкова для навчання за індивідуальними планами. Для  роботи на курсах підготовлено 9  навчальних спецкурсів, які користуються великою популярністю при вивчанні мови. Культурна програма курсів була побудована таким чином, щоб познайомити учасників з історією та культурними цінностями України та Австрії.          Співробітництво між кафедрою гуманітарних наук НТУ «ХПІ» і Інститутом Славістики Клагенфуртського університету не обмежується тільки роботою мовних курсів. Професори кафедри неодноразово виступали з читанням лекцій перед студентами та викладачами Клагенфуртського університету, брали участь у спільних наукових конференціях. Так, в 1995 році була проведена спільна міжнародна конференція з питань лексикографії в м. Алушті, у якій брав участь з австрійської сторони  професор Т. Ройтер, а НТУ «ХПІ» представляло 5 викладачів і доцентів кафедри гуманітарних наук факультету міжнародної освіти. В 1996 році на кафедрі гуманітарних наук відбувся семінар із проблем навчання російській мові іноземних учнів, в роботі якої брали участь завідувач кафедрою славістики  Клагенфуртського університету професор Г. Невекловський і професор  Т. Ройтер. З того часу такі семінари провадяться в НТУ «ХПІ» практично щорічно.          В 1997 році проф. Дубичинський В.В. вперше відвідав Клагенфуртський університет, де виступив з лекцією по проблемі «Російська мова в  Україні». Згодом проф. Дубичинський В.В. неодноразово виступав там з лекціями.          Активно співробітничають кафедра Славістики Клагенфуртського університету та кафедра гуманітарних наук НТУ «ХПІ» у справі створення навчальних посібників. Так, на кошти, які були виділені Міністерством освіти Австрії для організації літніх мовних курсів, викладачами НТУ «ХПІ» було видано 6 навчальних посібників, які активно використовуються на курсах у цей час.             Співробітництво кафедри автоматизованих систем управління (АСУ) НТУ «ХПІ» з інститутом прикладних інформаційних систем Клагенфуртського університету почалося 13 років тому. Кафедра АСУ  (зав. каф. проф. Годлевський М. Д.) цілеспрямовано розвиває контакти в навчально-методичній  та науковій праці з Інститутом прикладних інформаційних систем цього університету (керівник Інституту  -   проф. Г. Майер, який одночасно  є ректором Клагенфуртського університету, президентом Німецької спілки інформатики, в 2001 р. він був обраний Почесним доктором НТУ "ХПІ"). За минулий період  проф. Майер та його асистенти неодноразово відвідували НТУ «ХПІ» з робочими візитами, прочитали  низку курсів лекцій для студентів кафедр АСУ та САУ (Системи автоматизованого управління) англійською мовою. За період 1999-2012 рр. 69  студентів та 11  викладачів кафедри АСУ  одержали можливість навчальної практики та стажування  в Клагенфуртському університеті. Щорічно 6 студентів кафедр АСУ та САУ проходять у Клагенфурті переддипломну практику, у тому числі на австрійських IT фірмах. При цьому всі витрати, пов'язані з їхнім перебуванням і навчанням у Клагенфурті, бере на себе австрійська сторона. У створеному разом з австрійцями Центрі інформаційних технологій кафедри АСУ постійно виконуються спільні проекти по розробці програмного забезпечення на замовлення австрійських та німецьких фірм - партнерів Клагенфуртського університету. Створення  даного Центру являє собою яскравий приклад нестандартного практичного підходу до міжнародного співробітництва. Робота наших вчених і студентів на замовлення західних фірм дозволяє зберігати науковий потенціал кафедри та перешкоджає відтоку кадрів за кордон. Кафедрі автоматизованих систем управління австрійські колеги передали сучасну науково-технічну літературу на суму близько 10 тис. доларів США, а також програмний комплекс для проведення лабораторних робіт з курсу  «Імітаційне моделювання виробничих процесів і систем». Плідно розвиваються контакти в науковій галузі: здійснюються спільні доповіді  на міжнародних симпозіумах та конференціях, проводяться сумісні наукові роботи. В 2001 року була успішно  підготовлена та проведена на базі НТУ "ХПІ"   перша міжнародна науково-технічна конференція з проблем сучасних інформаційних технологій ISTA'2001. Після цього конференція ISTA, яка була організована спільно НТУ «ХПІ» та Клагенфуртським університетом, щорічно проводиться в різних країнах (США, Австралія, Австрія, Україна). В 2003 році за допомогою професора Г. Майера в нашій країні вперше створена та у цей час успішно функціонує Українська спілка інформатики.          Зусиллями учених НТУ «ХПІ» та Клагенфуртського університету був підготовлений та виданий спільний підручник з питань проектування сучасних інформаційних систем (колектив авторів: Г.Х. Майер, М.Д. Годлевський, В.О. Кравець, М.В. Ткачук, В.А. Шеховцов, В.Є. Сокол).          Співробітництво кафедри "Інтегровані технології машинобудування” НТУ "ХПІ" (зав. каф. проф. Грабченко А.І.) з кафедрою інтернаціонального маркетингу та менеджменту Клагенфуртського університету, під керівництвом професора, доктора економічних наук Дітера Шнайдера почалося у 1995 року           В ході цього співробітництва професором Шнайдером здійснюється регулярне (двічі на рік) читання лекцій з сучасних проблем маркетингу та менеджменту студентам, аспірантам та викладачам машинобудівного та економічного факультетів НТУ „ХПІ”. За період з 1997 по 2012 р. проф. Шнайдером було прочитано 112 лекцій.  Починаючи з 1998 р. проф. Д. Шнайдер щорічно виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях “МікроCAD” та “Інтерпартнер”, які проводяться в  НТУ “ХПІ”. Усього проф. Д. Шнайдер, а також його співробітники (проф. С. Грабнер-Кройтер та асистент-професор А. Муш) опублікували в збірниках наукових праць та матеріалах конференцій 28 статей.          Проф. Д. Шнайдер протягом усіх років співробітництва  здійснює фінансування з благодійного фонду Геринга, який він очолює, наукових стажувань у Клагенфуртському університеті співробітників та аспірантів кафедри "Інтегровані технології машинобудування”, а також навчання студентів. Щорічно два студенти НТУ «ХПІ» за кошти фонду виїжджають на семестрове навчання в Клагенфурт.          Клагенфуртський університет постійно надає матеріально-технічну допомогу НТУ “ХПІ”. Завдяки зусиллям проф. Д. Шнайдера НТУ “ХПІ” одержав у дарунок від Клагенфуртського університету комп'ютерний клас із 10 ПЄВМ, серверну станцію „Digital alpha 1000А", сучасний переносний проектор для проведення презентацій. Проф. Д. Шнайдер забезпечив також передачу у бібліотеку НТУ “ХПІ”   2500 книг з економічних дисциплін.  Спеціально для українських студентів проф. Шнайдер написав фундаментальний підручник “Технологічний маркетинг”.Аналога цього підручника в даний момент не існує ні в Україні, ні в країнах СНД. Вже зараз ця книга викликає інтерес фахівців-маркетологів у технічних університетах Риги, Санкт-Петербургу та Москви. Надалі планується видання цього підручника й для німецькомовних університетів. Підручник перекладено на російську мову і видано в Україні та Росії. Співробітництво кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ “ХПІ” (зав. кафедрою проф. Дубичинський В.В.) з Інститутом славістики Клагенфуртського університету здійснюється з 1997 року. За цей період проф. Дубичинський В.В. прочитав у Клагенфурті низку лекцій.  При сприянні та підтримці Інституту славістики Клагенфуртського університету (ІСКУ) була видана окремим томом Віденського славістичного альманаху монографія В.В. Дубичинського  “Теоретична та практична лексикографія”.  Клагенфуртський університет, ґрунтуючись на розробках проф. Дубичинського В.В., видав його навчальний посібник для німецькомовних студентів “Лексикологія, лексикографія та словоутворення російської мови” . У жовтні 2001 року була організована та проведена спільна (за допомогою Харківського лексикографічного товариства, яке працює під егідою НТУ “ХПІ” та ІСКУ) науково-практична конференція “Слов'янські мови сьогодні” у Відні (Інститут славістики Віденського університету). В 2004 році разом із Клагенфуртським університетом в НТУ “ХПІ” проведена науково-практична конференція “Комп'ютерна лексикографія слов'янських мов”. 30 травня 2011 року вперше відбулась міжнародна конференція «Сучасні проблеми лексикографії». Її організаторами були НТУ «ХПІ», Харківське лексикографічне  товариство, Клагенфуртський університет, Гродненський державний університет (Білорусь).  За підсумками конференцій проф. Т. Ройтером і  проф. В.В. Дубичинським  був виданий збірник наукових праць. Лабораторією машинного перекладу НТУ “ХПІ” та Клагенфуртським університетом протягом останніх 13 років спільно редагуються, удосконалюються та створюються нові версії комп'ютерних систем російсько-німецького та німецько-російського перекладу PARS/D, які були створені в НТУ “ХПІ”. Також був підготовлений курс лекцій та 9 лабораторних робіт по вказаним системам машинного перекладу для австрійських студентів Інституту славістики.        

         Співпраця Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та технічного університету Ченхоу (ЧТУ) почалася в грудні 2012 року, коли делегація представників вищих навчальних закладів України відвідала Тайвань. У складі делегації був завідувач кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем НТУ «ХПІ» професор Порошин Сергій Михайлович, який представив на Тайвані наш університет і взяв участь у підписанні Договору про співробітництво між НТУ «ХПІ» та ЧТУ.          Договір є широкомасштабним і передбачає тісну співпрацю в галузі науки та освіти.         Тайвань - незалежна острівна держава в Південно-Східній Азії, за площею дорівнює Харківської області. Тайпей - столиця Китайської республіки Тайвань. Це надсучасне місто, з'єднання західних технологій і комфорту з китайськими традиціями і привітністю. Тайвань сьогодні - це інноваційні технології, які бурхливо розвиваються. Батьківщина передових інфокомунікаційних компаній ASUS, ASER, HTC, відомих якістю своїх комп'ютерів, ноутбуків, стільникових телефонів, модемів, моніторів і мультимедіа, різноманітного зв'язкового і комп'ютерного обладнання.        Технічний університет Ченкоу - найбільший технічний вуз Тайваню. Знаходиться на березі моря в передмісті Тайпея і пов'язаний з ним та іншими містами сучасною мережею автомобільних доріг.           Студенти, які навчаються в ЧТУ мають можливість користуватися новітнім обладнанням лабораторій, слухати актуальні сучасні курси від висококваліфікованих професорів, які пройшли підготовку у відомих західних вузах. Студентів чекають м'який клімат і трьохтисячолітня культура Китаю, безкоштовні курси китайської мови, різноманітна культурна програма, сучасний упорядкований кампус, спортивні споруди. Студенти з України отримають можливість придбати безцінний професійний, культурний і життєвий досвід, який зробить їх цінним співробітником будь-якої сучасної передової компанії світу.         Відповідно до угоди між НТУ «ХПІ» та ЧТУ діє програма обміну студентами двох вузів. Тривалість навчання по обміну становить 1 або 2 семестра.Навчання ведеться англійською мовою. Передбачено широкий вибір спеціальностей в рамках підготовки бакалавра, магістра та доктора філософії.        Для студентів ХПІ діє стипендія, що забезпечує значні пільгові умови навчання та проживання. Фінансові деталі наведені в таблиці Назначення платежу Оплата на загальних основах Оплата за програмою Сколарши для студентів ХПІ Навчання $1900 / семестр  0 Проживання В залежності від умов стипендія $160/міс Гуртожиток В залежності від умов проживання   (2х,4х,6-и) стипендія $130/семестр (4 міс) Необхідні для вступу документи: - Анкета з офіційним перекладом на англійську мову - Копія паспорта - Копія документів про освіту з офіційним перекладом на англійську мову - 2 фотографії 5х4 см - Результати стандартного медичного обстеження - Поліс медичного страхування на весь період перебування в Тайвані англійською мовою Термін подачі документів: - На осінній семестр - до 20 червня поточного року - На весняний семестр наступного року - до 20 листопада року Координатор програми від НТУ "ХПІ" - кафедра мультимедійних інформаційних технологій і систем (факультет КІТ): - Професор Порошин С.М. (Завідувач кафедри), - Професор Статкус А.В. тел: 707 69 97   Объявление об учебе по обмену ХПИ и ЧТУ-информация на сайт.doc (50,00 kb)

ONIX EDUCATION пропонує допомогу при вступі до кращих престижних університетів США, Канади та Великобританії на рівні магістра в галузі інформаційних технологій, економіки та правознавства. Активно сприяє у вступі до університетів, як на семестр, на рік, так і на весь період магістерської програми. Всім клієнтам, котрі вступили за сприянням ONIX EDUCATION до вищих акредитованих навчальних закладів США, надається оплачуване стажування за фахом у провідних корпоративних структурах США, у сфері менеджменту організацій, американських інвестиційних банках, юридичних та IT компаніях, у таких відомих мегаполісах як Нью-Йорк, Вашингтон, Майамі, Бостон. ONIX EDUCATION надає безкоштовну підготовку до тестів TOEFL, GRE, LSAT і GMAT. Tакож пропонує стажування із заробітною платою (протягом 12 тижнів влітку) по спеціалізації для всіх клієнтів, які вступили за допомогою ONIX EDUCATION до магістратури у провідні акредитовані навчальні заклади в США і Канаді.   Центр міжнародного освітнього консалтингу Onix Education: м.Харків, вул. Космічна 21, офіс 907 або потів. (063) 944-73-59; (063) 746-14-77 Шор Євген Ілліч, виконавчий директор ONIX EDUCATION, а також email: rusamtrade@mail.ru.   Подробиці на сайті: www.onixeducation.com.   001.jpg (926,35 kb) 002.jpg (1 011,87 kb)

Відвідування виставки та Візового семінару - тільки за умови попередньої реєстрації. [More]

  Центр организует языковые пребывания во время каникул для иностранных студентов - двухнедельные интенсивные курсы польского языка с разнообразной культурной программой и проживанием. Это проверенный рецепт удачных каникул, возможность ''подружиться'' с польским языком, познать польскую культуру и встретить интересных людей со всего мира. Подробности в приложении:   Polish Courses.jpg (740,46 kb)

  8 вересня 2012 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» відвідала делегація Посольства Республіки Ірак в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ірак Шорш Халід Саідом.   На зустрічі, що відбулася і переговорах в НТУ «ХПІ» з української сторони були присутні: ректор університету професор Товажнянський Л.Л., проректор НТУ «ХПІ» професор Кравець В.О., декан факультету міжнародної освіти професор Ластовка А.П., начальник відділу міжнародних зв'язків університету Гончаров О.А.   Ректор університету професор Товажнянський Л.Л. детально розповів гостям про університет, його співпрацю з промисловими підприємствам міста, навчання іноземних громадян, у тому числі з Республіки Ірак, наявні проблеми та шляхи їх вирішення.   Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ірак в Україні Шорш Халід Саід висловив подяку керівництву НТУ «ХПІ» за теплий прийом і велику допомогу в роботі з іракськими студентами. Він висловив занепокоєння тим, що останнім часом приїзд на навчання в Україну іракських студентів став безконтрольним з боку держави.  Міністерство освіти Іраку вважає, що на навчання потрапляють студенти з дуже низькими шкільними випускними оцінками, що не дозволяє їм повною мірою освоїти матеріал, який їм читають в українських вузах. У зв'язку з цим, багато студентів, які отримали освіту в Україні, після повернення до Іраку не можуть здати державні іспити і приступити до роботи в якості інженерів. Тому в Іраку прийнято рішення взяти під державний контроль студентів, які виїжджають на навчання за кордон студентів. Зокрема, якщо громадянин Іраку їде вступати на інженерну спеціальність, середній випускний шкільний бал у нього повинен бути не менше 70-ти (зі ста можливих). У зв'язку з цим, найближчим часом кількість вступників на навчання іракців скоротиться, але підвищиться якість їх підбору.   Ректор НТУ «ХПІ» повністю підтримав прагнення іракської сторони направляти на навчання в Україну тільки добре підготовлених школярів, зазначив при цьому, що це полегшить нам підготовку висококваліфікованих фахівців для Іраку.   На закінчення бесіди було висловлено двобічне прагнення розвивати тісне співробітництво між сторонами в галузі освіти і науки.   Довідка: в даний час в м. Харкові навчається 1600 іракських студентів, з них 56 - у НТУ «ХПІ».  

11 червня 2012 року Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» відвідала делегація Федерального університету Флуміненсе із Бразилії на чолі з ректором університету професором Роберто де Соуза Саллесом. У складі делегації також були професор Хуліо Сезар дел Бело (департамент телекомунікаційної інженерії), професор Фабіан Родрігес Лета (заступник директора інженерної школи університету), професор інженерної школи Марія де Пенья Сіндрі Фонсекі. У переговорах з керівництвом НТУ «ХПІ» прийняв також участь Надзвичайний і повноважний Посол Бразилії в Україні пан Антоніо Фернандо Круз де Мелло. [More]

З 8 по 13 квітня 2012 р. відбувся візит делегації економічного факультету Мішкольцького університету до НТУ «ХПІ». До складу делегації увійшли проф. Гюла Фюлоп, проф. І Йень Йень, доц. Даніель Кутор та старший викладач Регі Габор. [More]

Контактні особи

Відділ міжнародних зв’язків

 

Хрипунов Геннадій Семенович
Проректор з мiжнародних зв’язків
Україна, м. Харкiв, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПI"
Тел/факс: +38 (057) 706-32-16
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: khrip@ukr.net, omsroot@kpi.kharkov.ua

Гончаров Олександр Андрiйович
Начальник вiддiлу мiжнародних зв’язкiв
Україна, м. Харкiв, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПI"
Тел.: +38 (057) 706-32-28
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: gaa@kpi.kharkov.ua, omsroot@kpi.kharkov.ua

Calendar

<<  October 2020  >>
MoTuWeThFrSaSu
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

View posts in large calendar

Calendar

<<  October 2020  >>
MoTuWeThFrSaSu
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678

View posts in large calendar

Control panel


Archive


Blogroll