9 листопада 2011 року НТУ «ХПІ» відвідала представницька делегація корпорації IBM у складі Аманди Гарланд, віце-президента “Global Strategy IBM Growth Markets”, Радована Каркуса, виконавчого менеджера корпорації по апаратному забезпеченню в Північно-Східній Європі, Євгена Нечитайло - керівника напрямку по роботі з державним сектором “IBM Україна” і Антоніни Якимчук, менеджера з адміністративної діяльності “IBM Україна”.
 Від НТУ «ХПІ» у зустрічі й переговорах взяли участь ректор університету професор Товажнянський Л.Л., проректор з міжнародних зв'язків професор Кравець В.О., декани, професори Гамаюн І.П. і Заполовський М.Й., завідувачі кафедрами, професори Солощук М.М. і  Годлевський М.Д., начальник Центру нових інформаційних технологій Щетинін В.П. і начальник відділу міжнародних зв'язків Гончаров О.А.
 Ректор університету професор Товажнянський Л.Л. докладно розповів гостям про університет і  зробив презентацію досягнень НТУ «ХПІ» в області IT-технологій, особливу увагу приділивши багаторічним зв'язкам НТУ «ХПІ» з корпорацією IBM.
 Представники Корпорації  розповіли про новий інвестиційний проект IBM. У цей час ІВМ здійснює пошук країн і місць із привабливими бізнес середовищем і інвестиційним кліматом з метою розміщення глобальних центрів ІВМ з надання послуг підтримки співробітникам і клієнтам ІВМ при вирішенні питань, які виникають у їхній роботі, у тому числі й при роботі із продуктами ІВМ. Робота такого центру може бути організована за трьома напрямками:
- контакт-центр і послуги підтримки бізнес-користувачів (управління фінансами, бухгалтерський облік, управління кадрами),
-  служба підтримки в управлінні центрами обробки даних і систем обслуговування ІТ-користувачів і т.д.,
-    служба підтримки користувачів програмного забезпечення.
  В перспективі в центрі ІВМ по наданню наведених вище послуг може бути створено до 2000 робочих місць.
 У цей час існує потреба у наданні послуг підтримки бізнес-користувачам Росії, України, Болгарії й країн Західної Європи й залученні до роботи в таких центрах фахівців зі знанням іноземних мов і певним рівнем знань та досвіду для роботи у фінансовій сфері, управлінні проектами, управлінні кадрами, ІТ-інфраструктурою, базами даних.
 У даному плані м. Харків є дуже привабливим для корпорації ІВМ, так як має достатню кількість фахівців, які володіють українською, російською, іншими східноєвропейськими, англійською, німецькою, французькою мовами, а також мають знання в сфері управління бізнесом, фінансів, бухгалтерського обліку, управління центрами обробки даних, системами обслуговування ІТ-користувачів, службами підтримки користувачів програмного забезпечення. У місті є університети з високим рівнем викладання й підготовки фахівців з бізнес- і ІТ-програм і з відповідною кількістю випускників. Місто має розвинену транспортну інфраструктуру, яка може забезпечити швидкий доступ до аеропортів, вокзалів, а також відносно швидкий доступ до інших великих міст.
 У результаті переговорів досягнута домовленість про те, що НТУ «ХПІ» прийме саму активну участь у реалізації даного інвестиційного проекту корпорації ІВМ.