З 13 по 15 листопада 2011 року в м. Харкові з візитом перебувала делегація Лодзинського технічного університету (Польща) у складі декана факультету організації і управління ЛТУ професора Ришарда Грондського, заступників декана зазначеного факультету професора Марека Секети й професора Уршули Урбанської, а також фахівця міжнародного відділу ЛТУ Інни Ахтирської.
 15 листопада ц.р. делегацію прийняв проректор з міжнародних зв'язків НТУ «ХПІ» професор Кравець В.О. У переговорах з польською делегацією взяли участь декани НТУ «ХПІ» професор Перерва П.Г. (економічний факультет), професор Гаврись О.М. (факультет бізнесу й фінансів),  професор Заруба В.Я. (факультет економічної інформатики та менеджменту), старший викладач кафедри організації виробництва та управління персоналом Нестеренко Р.О., начальник відділу міжнародних зв'язків Гончаров О.А.
 Професор Кравець В.О. докладно розповів гостям про університет, його структуру, досягнення в освіті й науці, міжнародне співробітництво.
 Предметом переговорів стало обговорення спільного проведення обмінних студентських практик у рамках літніх шкіл, участі  викладачів, аспірантів і студентів у конференціях, які проводяться в НТУ «ХПІ» і ЛТУ, можливості публікації спільних наукових праць і проведення спільних наукових досліджень. Особлива увага була приділена обговоренню програми одержання подвійних дипломів для українських і польських студентів. Польська сторона має досвід такої роботи - у цей час у них реалізуються програми подвійних дипломів із Францією та Великою Британією. Є намір здійснити таку програму з Україною, зокрема з факультетами економічного профілю НТУ «ХПІ».
 У результаті проведених переговорів досягнута домовленість про те, що вже найближчим часом обидва університети направлять своїх представників для участі в міжнародних конференціях (передані програми майбутніх конференцій). Буде предметно розглянуте питання обміну студентами на практики в 2012 році, для чого обидві сторони будуть шукати можливості додаткового фінансування даного проекту. Крім того, до кінця року будуть погоджені навчальні плани по деяким спеціальностям економічного напрямку для того, щоб з вересня наступного року приступити до здійснення проекту по впровадженню програм подвійних дипломів НТУ «ХПІ» і Лодзинського технічного університету.

Д о в і д к а: Лодзинський технічний університет був заснований в 1945 році (3 факультети - механічний, електротехнічний і хімічний). З розвитком міста, з появою нових фабрик, кількість факультетів з трьох збільшилося до дев’яти. Сьогодні до складу університету входять 9 факультетів, 70 кафедр і 120 спеціальностей. Навчається близько 20 тисяч студентів.
 В 1992 році був відкритий міжнародний інженерний факультет, на якому курси читаються на англійській і французькій мовах.
 На території університету знаходяться 9 гуртожитків, їдальня, кінотеатр, студентське радіо, 2 філії банку, бюро подорожей і багато чого іншого.
 Договір про співробітництво НТУ «ХПІ» і ЛТУ був підписаний у 2011 році. У серпні-вересні 2011 року відбувся обмін групами студентів хімічних факультетів для проходження практики в рамках літніх шкіл.

 Факультет Організації і Управління ЛТУ має у своєму складі наступні кафедри:

   - Кафедра менеджменту
   - Кафедра європейської інтеграції й міжнародного маркетингу
   - Кафедра системного менеджменту й новаторства
   - Інститут суспільних наук і технічного менеджменту
   - Кафедра керування виробництвом і логістики

 Основні напрямки наукових досліджень Факультету Організації і Упрвління:

- Керуючий персонал у структурі влади в компаніях
- Узгодження організаційної структури й стратегії в процесі розширення великих компаній
- Залучення ресурсів у сферу малого й середнього бізнесу
- Методи переваги конкуренції в будівництві в секторі малого й середнього бізнесу
- Багатомірний аналіз факторів, що впливають на керування ризиком у компанії
- Вимога до управлінського й інженерного персоналу в Лодзинському воєводстві у 2002-2015 рр.
- Аналіз роботи пенсійних фондів і прийняття рішень їхніми членами з використанням кількісного підрахунку
- Створення іміджу компанії
- Одержання доступу до нових технологій
- Анулювання невигідних інвестицій
- Ринкова трансформація
- Лібералізація секторів енергетики й природний газ
- Мережні галузі промисловості
- Регулювання, енергетична політика, структурні зміни
- Регламентування конкуренції
- Стимулююче регулювання цін
- Новаторство, економіка новаторства
- Керування науково-дослідними й конструкторськими роботами
- Високотехнічні галузі промисловості
- Вкладення капіталу з ризиком
- Високотехнічні інкубатори
- Економічна активність непрацездатного населення (інвалідів)
- Управлінський облік, керування вартістю
- Бюджетування витрат і контроль
- Штучний інтелект, нейронна мережа
- Менеджмент довгострокових контрактів
- Калькуляція витрат виробництва по процесах, калькуляція собівартості продукту
- Потенційні можливості регіональних науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт
- Керування інноваційним процесом
- Керування маркетингом на малих і середніх підприємствах
- Фінансування новаторства
- Новаторство на малих і середніх підприємствах у Лодзинському регіоні у 2005 – 2008 рр.
- Вплив Центрів Передових Технологій на новаторство текстильних підприємств
- Інтернет-Маркетинг у науково-дослідних установах - принцип і застосування
- Інновації в створенні конкурентної переваги гіпермаркетами Польщі
- Керування новаторськими процесами в секторі промислової біотехнології
- Використання дистанційного навчання в керуванні підприємством
- Граничне навантаження тонкостінних конструкцій
- Теоретичний і числовий аналіз навантаження й деформований стан структур, зокрема, зубних протезів
- Внесені втрати шуму, що поглинається екранами, використовуваними при експлуатації наземних транспортних засобів
- Проблема шумів високого рівня в машинах, що працюють у відкритому просторі
- Індустріальний симбіоз і проектування еко-індустріальних парків
- Захист інтелектуальної власності