22-27 квітня 2012 р. в м. Ставрополі відбудеться XI-та міжнародна наукова конференція «ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА: наноматеріали, нанотехнології».
Наукова програма конференції включає доповіді провідних фахівців в області нанотехнологій і наноматеріалів.
Основна тематика конференції присвячена сучасному стану і останнім досягненням, а також перспективам розвитку наукових досліджень і прикладних розробок у цій галузі знань.
Під час роботи конференції планується проведення школи для молодих вчених, аспірантів та студентів «Сучасні проблеми нанотехнології», а також виставка наукових досягнень вчених СевКавГТУ та учасників конференції.

Тематичні розділи конференції:
Тонкі плівки і наногетероструктур:
- Синтез і дослідження властивостей;
- Моделювання структури, властивостей і процесів отримання;
- Застосування;
- Монокристалічні матеріали для наноелектроніки.
Наночастки і нанокомпозити:
- Синтез і дослідження властивостей;
- Моделювання структури, властивостей і процесів отримання;
- Застосування.
Обладнання і техніка для синтезу і дослідження наноструктур:
- Технологічне обладнання;
- Аналітичне обладнання.
Програма включає усні доповіді і стендову сесію, виставку наукових досягнень.

• Подача заявок на участь у конференції до 15 грудня 2011
 Анкета (www.ncstu.ru), електронна пошта (konf@stv.runnet.ru).
• Термін надання реквізитів організацій для оформлення договорів і рахунків до 15 грудня 2011
• Строки надання тез до 1 березня 2012
Оргкомітет має право відхилити роботи, що надійшли пізніше зазначеної дати.
• Термін оплати оргвнеску до 1 березня 2012


Виконавча група оргкомітету та контактна інформація:
       
Хорошилова Світлана Едуардівна,
канд. хім. наук +7 (8652) 94-40-09
Таран Віталій Олексійович,
канд. хім. наук, с.н.с. +7 (8652) 94-41-72
Пігулєв Роман Віталійович,
канд. техн. наук +7 (8652) 94-40-71
Ясна Марія Анатоліївна,
канд. хім. наук +7 (8652) 94-40-09