Тематика конференції:
1. Стратегії посилення конкурентоспроможності регіонів України та розвиток міжнародних економічних відносин.
2. Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих.
3. Новітні тенденції, проблематика та перспективи модернізації вітчизняної системи обліку, аналізу і аудиту              
4. Фінансові механізми забезпечення зростання економіки України.
5. Моделювання та проектування процесів управління в соціально-економічних системах.
6. Складові якості життя: товарознавчий та маркетинговий аспекти.
7. Світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.
8. Роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий аспекти.
9. Передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.

Робочі мови конференції — українська, російська, англійська.

Додаткова інформація у вкладанні:

conf 26.04.12. ВТЕІ КНТЕУ.doc (51,00 kb)