ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Наукові дослідження в галузі економіки
1. Ефективні інструменти управління підприємством.
2. Питання фінансово-кредитної системи.
3. Ринкова орієнтація інвестиційної діяльності.
4. Системне вдосконалення організації та управління виробництвом.
5. Розвиток системи ринкового взаємодії.
6. Регіональні особливості розвитку АПК. Формування і використання трудових ресурсів.
7. PR-технології та рекламні проекти.
8. Інші питання економіки.

Державне управління
1. Теорія і методологія управління.
2. Управління державою в умовах світової фінансової кризи.
3. Сучасні стратегії в регіональному управлінні та місцевому самоврядуванні.
4. Підготовка управлінських кадрів.

Педагогіка і психологія вищої школи
1. Підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі.
2. Теорія і методика професійної освіти.
3. Навчання в аспірантурі та докторантурі.
4. Інформаційні технології в освітньому процесі.
5. Бізнес-психологія. Тренінги.
6. Загальна педагогіка. Загальна психологія.

Філологічний напрям
1. Історія світової і російської літератури і мистецтва.
2. Функціональне вивчення мови та літератури.
3. Переклад: сучасні методики.
4. Актуальні питання філології.

Історія. Філософія. Право
1. Проблеми вітчизняного та іноземного конституціоналізму.
2. Правове регулювання місцевого самоврядування.
3. Відповідальність керівників та юридичних осіб при порушеннях податкового законодавства.
4. Соціально-історичні, цивілізаційні та соціально-психологічні передумови виходу людства на новий рівень культури.
5. Мистецтво, культура, творчість.
6. Інші аспекти суспільних наук.

Наукові дослідження в технічних областях
1. Розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних та економічно виправданих технологій.
2. Удосконалення технологічних процесів.
3. Експлуатація транспорту.
4. Точні науки.

Досягнення і новини медицини
1. Фізіологія і патологія серцево-судинної системи.
2. Фізіологія і патологія нервової системи.
3. Методичні розробки у сфері охорони здоров'я.
4. Наукові основи організації навчального процесу, підвищення кваліфікації наукових співробітників і лікарів.
5. Розробка нових методів лікування та реабілітації.
6. Інші питання в галузі медицини.

Біологія
1. Біохімія та біофізика.
2. Молекулярна біологія.
3. Ботаніка.
4. Мікробіологія.
5. Екологія.
6. Фізіологія рослин.
7. Фізіологія людини і тварин.
8. Генетика і цитологія.
9. Біотехнологія.
10. Мікологія.

Культурологія
1. Теорія та історія культури.
2. Світова культура і міжнародні культурні зв'язки.
3. Українська культура.
4. Прикладна культурологія. Культурні практики.

Мистецтвознавство
1. Театральне мистецтво.
2. Музичне мистецтво.
3. Кіномистецтво. Телебачення.
4. Образотворче мистецтво.
5. Декоративне і прикладне мистецтво.
6. Дизайн.

Фізичне виховання і спорт
1. Олімпійський і професійний спорт.
2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
3. Фізична реабілітація.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету:
Корецький Н.Х. - Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

Члени оргкомітету:
• Бакуменко В.Д. - Д.держ.упр., Професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;
• Дацій О.І. - Д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління;
• Бутко Н.П. - Д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій та державного управління Чернігівського державного технологічного університету;
• Шепель Ю.А. - Д.філол.н., Професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна
Контактний телефон в робочі дні з 9-00 до 17-00:
+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна

Прийом робіт ведеться до 12.03.2012 включно

Додаткова інформація у вкладенні:

20120223_rus.doc (93,50 kb)