Термін подачі робіт - до 28.03.2011 включно

 

Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому номера ISBN, УДК та ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також у найбільші ВНЗ і науково-технічні бібліотеки.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

• ОКВУЗ «Інститут підприємництва« Стратегія », м. Жовті Води

• Вища Школа Економіки, м. Катовіце (Польща)

• Університет TIBISCUS, м. Тімішоара (Румунія)

• Німеччина СЕС

• Наукове видавництво «КОНСТАНТА», м. Дніпропетровськ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова оргкомітету: Шумейко А.А. - Ректор ОКВУЗ «Інститут підприємництва« Стратегія », доктор технічних наук, професор;

Заступник голови: Наконечна Т.В. - Проректор з наукової роботи, к.ф.-м.н., доцент, професор кафедри «Комп'ютерних та інформаційних технологій» ОКВУЗ «Інститут підприємництва« Стратегія ».

Вчений секретар конференції: к.е.н., доцент Лисенко Ю.В.

Члени оргкомітету:

д.е.н, проф. Сазонець І.Л.,

д.е.н, проф. Сазонець О.М.,

д.с.н, доцент Ядранський Д.М.,

доктор Стефан Дірка,

доктор Дан Лакрама,

доктор Ентоні сташа,

д.ф.-м.н., проф. Когут П.І.

Форма участі в конференції: в цьому році тільки дистанційна (розміщення доповідей на сайті одного з організаторів конференції і друк тез).

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

 

Термін подачі тез - до 28.03.2011 включно

На конференції будуть працювати такі СЕКЦІЇ:

1. Використання інформаційних технологій для управління підприємствами та методи наручного дослідження соціально-економічних систем.

2. Економіка регіону: реальний потенціал і напрямки його реалізації.

3. Управління персоналом і економіка праці.

4. Економічний розвиток регіону: історія і перспектива.

5. Міжнародне економічне співробітництво на регіональному рівні.

6. Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями вдосконалення.

7. Підприємницьке право.

8. Роль інтелектуальної власності в підприємницькій діяльності та охорона авторського права.

9. Інноваційні та виробничі технології. Інноваційні технології у вищій освіті.

 

Повну інформацію по конференції дивіться на сайті www.confcontact.com.