Конференція присвячена 20-річчю гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ). 

Планується робота секцій за такими напрямами:

Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.

Сучасні пріоритети філології: наука і практика.

Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.

Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта. 

Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.

Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.

Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів. 

Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.

Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Учасники конференції мають до 31 травня 2012 року відправити на адресу електронної пошти gumf@i.ua:

1) заявку на участь у конференції (зразок додається), 

2) текст доповіді,

3) відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

 

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення доповіді, зразок оформлення заявки та інша інформація у додатку.

 

Інформ лист_NMetAU______.doc (45,00 kb)