З 8 по 13 квітня 2012 р. відбувся візит делегації економічного факультету Мішкольцького університету до НТУ «ХПІ». До складу делегації увійшли проф. Гюла Фюлоп, проф. І Йень Йень, доц. Даніель Кутор та старший викладач Регі Габор.

Представники Мішкольцького університету прийняли активну участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції: «СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: БІЗНЕС, НАУКА, ОСВІТА», де виступили з цікавими та актуальними доповідями. Особливий інтерес викликали доповіді проф. Гюла Фюлопа – «Розробка та впровадження корпоративної стратегії сталого розвитку» та доц. Даніеля Кутора – «Вплив реструктуризації промисловості на національному та регіональному рівні в Центральній та Східній Європі».

Під час візиту проф. Гюла Фюлоп провів майстер-клас «Стратегічний менеджмент». Курс-лекцій був розрахований для аспірантів і магістрів економічного факультету, факультету бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ» та ґрунтувався на інтерактивній формі проведення занять. Важливим результатом стала додаткова можливість розглянути ключові елементи курсу як наукового дослідження, проаналізувати всі чинники успіху командної роботи та отримати відповідні сертифікати від Мішкольцького університету.

Ще однією сторінкою цього візиту стали плідні переговори декана економічного факультету проф. Перерви П.Г., доц. Савченко О.І., ст. викладача Нестеренко Р.О. з Даніелем Кутором та Регі Габором. Коло питань було пов’язане з розвитком подальшої співпраці, зокрема досягнуто домовленість про навчальні візити студентів в кожний з університетів в липні 2012 р. та початок роботи над спільним проектом в галузі e-learning. Була висвітлена надія, що спільна робота над розробкою проекту ТЕМПУС буде визнана і стане ще однією можливістю інтернаціоналізації учбового процесу та поширення європейських цінностей. 

Під час зустрічі з проректором проф. В.О.Кравцем угорські колеги подякували за теплу зустріч у стінах університету. Зазначали, що культурна програма, зокрема, відвідування музею НТУ «ХПІ», дозволило краще зрозуміти традиції і надбання Харківської політехніки та висловили задоволення розвитком нових форм співпраці між факультетами. На їхню думку, дуже корисним є подальший обмін викладачами університетів, що презентують свої наукові погляди на актуальні питання сьогодення. Так, з української сторони буде продовжений обмін науковцями, який розпочали 

професор кафедри загальної економічної теорії Архієрєєв С.І. та доцент 

кафедри організації виробництва і управління персоналом Савченко О.І., яка презентувала лекційний цикл «Україна – ЄС» для студентів та аспірантів економічного факультету Мішкольцького університету. Європейські програми були обрані саме тими важелями, що в подальшому і будуть визначати ефективність запропонованих проектних пропозицій як в науковому, так і освітньому напрямках співпраці!