Прийом робіт - до 22.05.2012 р.

ДОПОВІДАЧІ І АУДИТОРІЯ:

На конференцію запрошуються студенти, аспіранти, молоді викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України, Росії, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова оргкомітету:

Корецький Н.Х. - д. держ. упр., Професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

Члени оргкомітету:

• Бакуменко В.Д. - д. держ. упр., Професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління;

• Дацій О.І. - д.е.н., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Академії муніципального управління;

• Бутко Н.П. - д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту організацій та державного управління Чернігівського державного технологічного університету.

 

Відповідальний редактор: Біла Катерина Олексіївна

Контактний телефон з 9.00 до 17.00 в робочі дні:

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна

 

РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Світова доктрина сталого розвитку: макро-і мікроаспекти.

2. Екологічна безпека економічного зростання.

3. Сучасні енергозберігаючі технології.

4. Маркетинг інновацій в постіндустріальному суспільстві.

5. Підприємництво і ефективність малого бізнесу.

6. Проблеми оздоровлення АПК.

7. Розвиток фінансових ринків: вітчизняний та зарубіжний досвід.

8. Корпоративне управління.

9. Сучасні вимоги до якості фінансових послуг.

10. Світова фінансова криза: глобальні та локальні аспекти.

11. Комунікативні методики викладання у ВНЗ.

 

Матеріали конференції будуть розміщені на WEB-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремим збірником з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК, який буде розісланий учасникам конференції, а також у найбільші ВНЗ та науково - технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів конференції буде здійснена до 31.05.2012.

 

Повне інформаційне повідомлення про конференцію у вкладеному файлі або на сайті http://confcontact.com/node/269.

2012_kach_ru.doc (63,00 kb)