На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2013», яка біла проведена 28 лютого - 2 березня 2013 року у м. Києві, Клагенфуртський університет (Австрія), єдиний серед закордонних вищих навчальних закладів, був нагороджений Золотою медаллю за плідне міжнародне співробітництво в освіті. Крім того, Міністерство науки і освіти України в рамках цієї виставки окремо нагородило Федеральне міністерство науки та досліджень Австрії Золотою медаллю та Дипломом «За успішне співробітництво з Україною в освітній сфері». Золота медаль та Диплом були вручені міністру Федерального міністерства  науки та досліджень Австріі доктору Карлхайнцу Техтерле у Відні у вересні ц.р. На церемонії нагородження був присутній Надзвичайний та повноважний Посол України в Австрії Андрій Бережний та керівник інституту славістики Клагенфуртського університету професор Тільманн Ройтер. 

Присудження диплому та нагородження було ініційовано Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», який має багаторічну ефективну співпрацю з Клагенфуртським університетом.

Співробітництво НТУ «ХПІ» та Клагенфуртського університету почалося з установлення контактів між кафедрою російської мови підготовчого факультету ХПІ та Інститутом славістики Клагенфуртського університету в особі проф. Т. Рейтера та підпису  у 1993 році Протоколу про організацію короткострокових курсів російської та німецької мов, які повністю фінансуються Міністерством науки і освіти Австрії.

В 1995 році був підписаний (а у 2000, 2005 та 2010 роках продовжений на 5 років) Договір про науково-технічне та культурне співробітництво між НТУ «ХПІ» та Клагенфурстським університетом, метою якого є підвищення ефективності навчальної, методичної та науково-дослідної роботи обох університетів. Крім щорічних курсів, у цей час активно розвивається співробітництво ще по 3-м науковим напрямкам:  інформатика, високі технології в машинобудуванні, лінгвістичний напрямок.

            Співробітництво між кафедрою гуманітарних наук НТУ «ХПІ» (зав. каф. проф. Снігурова Т.О.) та Інститутом славістики Клагенфуртського університету датується 1993 роком, коли на базі НТУ «ХПІ» були відкрити літні мовні курси російської та німецької мов. Ініціатором і організатором цих курсів був професор Клагенфуртського університету Тільманн Ройтер. Ці курси щорічно проводяться у серпні-вересні як на території України, так і Австрії. Нова методика цих курсів містить організацію спільного процесу навчання, проживання і проведення вільного часу українськими і австрійськими    студентами   протягом трьох тижнів – по 10 днів у Харкові і Відні чи Клагенфурті.

Навчання ведеться австрійськими й українськими викладачами паралельно. Програма курсів включає, крім обов'язкових мовних занять за кращими методиками Австрії й України, спецкурси зі складних граматичних тем, вечори і бесіди по історії і культурі України й Австрії, а також екскурсії по знаменних і історичних місцях обох країн.

         За 20 років існування курсів на них навчалося близько 800 українських і австрійських студентів. Для більшості з них навчання на мовних курсах стало сходинкою для подальшого поглибленого вивчання російської та німецької мов у професійних цілях. Після закінчення курсів багато українських студентів були відряджені на тривалі стажування в німецькомовні країни, а австрійські студенти приїжджали до Харкова для навчання за індивідуальними планами. Для  роботи на курсах підготовлено 9  навчальних спецкурсів, які користуються великою популярністю при вивчанні мови. Культурна програма курсів була побудована таким чином, щоб познайомити учасників з історією та культурними цінностями України та Австрії.

         Співробітництво між кафедрою гуманітарних наук НТУ «ХПІ» і Інститутом Славістики Клагенфуртського університету не обмежується тільки роботою мовних курсів. Професори кафедри неодноразово виступали з читанням лекцій перед студентами та викладачами Клагенфуртського університету, брали участь у спільних наукових конференціях. Так, в 1995 році була проведена спільна міжнародна конференція з питань лексикографії в м. Алушті, у якій брав участь з австрійської сторони  професор Т. Ройтер, а НТУ «ХПІ» представляло 5 викладачів і доцентів кафедри гуманітарних наук факультету міжнародної освіти. В 1996 році на кафедрі гуманітарних наук відбувся семінар із проблем навчання російській мові іноземних учнів, в роботі якої брали участь завідувач кафедрою славістики  Клагенфуртського університету професор Г. Невекловський і професор  Т. Ройтер. З того часу такі семінари провадяться в НТУ «ХПІ» практично щорічно.

         В 1997 році проф. Дубичинський В.В. вперше відвідав Клагенфуртський університет, де виступив з лекцією по проблемі «Російська мова в  Україні». Згодом проф. Дубичинський В.В. неодноразово виступав там з лекціями.

         Активно співробітничають кафедра Славістики Клагенфуртського університету та кафедра гуманітарних наук НТУ «ХПІ» у справі створення навчальних посібників. Так, на кошти, які були виділені Міністерством освіти Австрії для організації літніх мовних курсів, викладачами НТУ «ХПІ» було видано 6 навчальних посібників, які активно використовуються на курсах у цей час.

            Співробітництво кафедри автоматизованих систем управління (АСУ) НТУ «ХПІ» з інститутом прикладних інформаційних систем Клагенфуртського університету почалося 13 років тому. Кафедра АСУ  (зав. каф. проф. Годлевський М. Д.) цілеспрямовано розвиває контакти в навчально-методичній  та науковій праці з Інститутом прикладних інформаційних систем цього університету (керівник Інституту  -   проф. Г. Майер, який одночасно  є ректором Клагенфуртського університету, президентом Німецької спілки інформатики, в 2001 р. він був обраний Почесним доктором НТУ "ХПІ").

За минулий період  проф. Майер та його асистенти неодноразово відвідували НТУ «ХПІ» з робочими візитами, прочитали  низку курсів лекцій для студентів кафедр АСУ та САУ (Системи автоматизованого управління) англійською мовою. За період 1999-2012 рр. 69  студентів та 11  викладачів кафедри АСУ  одержали можливість навчальної практики та стажування  в Клагенфуртському університеті. Щорічно 6 студентів кафедр АСУ та САУ проходять у Клагенфурті переддипломну практику, у тому числі на австрійських IT фірмах. При цьому всі витрати, пов'язані з їхнім перебуванням і навчанням у Клагенфурті, бере на себе австрійська сторона.

У створеному разом з австрійцями Центрі інформаційних технологій кафедри АСУ постійно виконуються спільні проекти по розробці програмного забезпечення на замовлення австрійських та німецьких фірм - партнерів Клагенфуртського університету. Створення  даного Центру являє собою яскравий приклад нестандартного практичного підходу до міжнародного співробітництва. Робота наших вчених і студентів на замовлення західних фірм дозволяє зберігати науковий потенціал кафедри та перешкоджає відтоку кадрів за кордон.

Кафедрі автоматизованих систем управління австрійські колеги передали сучасну науково-технічну літературу на суму близько 10 тис. доларів США, а також програмний комплекс для проведення лабораторних робіт з курсу  «Імітаційне моделювання виробничих процесів і систем».

Плідно розвиваються контакти в науковій галузі: здійснюються спільні доповіді  на міжнародних симпозіумах та конференціях, проводяться сумісні наукові роботи.

В 2001 року була успішно  підготовлена та проведена на базі НТУ "ХПІ"   перша міжнародна науково-технічна конференція з проблем сучасних інформаційних технологій ISTA'2001. Після цього конференція ISTA, яка була організована спільно НТУ «ХПІ» та Клагенфуртським університетом, щорічно проводиться в різних країнах (США, Австралія, Австрія, Україна).

В 2003 році за допомогою професора Г. Майера в нашій країні вперше створена та у цей час успішно функціонує Українська спілка інформатики.

         Зусиллями учених НТУ «ХПІ» та Клагенфуртського університету був підготовлений та виданий спільний підручник з питань проектування сучасних інформаційних систем (колектив авторів: Г.Х. Майер, М.Д. Годлевський, В.О. Кравець, М.В. Ткачук, В.А. Шеховцов, В.Є. Сокол).

         Співробітництво кафедри "Інтегровані технології машинобудування” НТУ "ХПІ" (зав. каф. проф. Грабченко А.І.) з кафедрою інтернаціонального маркетингу та менеджменту Клагенфуртського університетупід керівництвом професора, доктора економічних наук Дітера Шнайдера почалося у 1995 року 

         В ході цього співробітництва професором Шнайдером здійснюється регулярне (двічі на рік) читання лекцій з сучасних проблем маркетингу та менеджменту студентам, аспірантам та викладачам машинобудівного та економічного факультетів НТУ „ХПІ”. За період з 1997 по 2012 р. проф. Шнайдером було прочитано 112 лекцій. 

Починаючи з 1998 р. проф. Д. Шнайдер щорічно виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях “МікроCAD” та “Інтерпартнер”, які проводяться в  НТУ “ХПІ”. Усього проф. Д. Шнайдер, а також його співробітники (проф. С. Грабнер-Кройтер та асистент-професор А. Муш) опублікували в збірниках наукових праць та матеріалах конференцій 28 статей.

         Проф. Д. Шнайдер протягом усіх років співробітництва  здійснює фінансування з благодійного фонду Геринга, який він очолює, наукових стажувань у Клагенфуртському університеті співробітників та аспірантів кафедри "Інтегровані технології машинобудування”, а також навчання студентів. Щорічно два студенти НТУ «ХПІ» за кошти фонду виїжджають на семестрове навчання в Клагенфурт.

         Клагенфуртський університет постійно надає матеріально-технічну допомогу НТУ “ХПІ”. Завдяки зусиллям проф. Д. Шнайдера НТУ “ХПІ” одержав у дарунок від Клагенфуртського університету комп'ютерний клас із 10 ПЄВМ, серверну станцію „Digital alpha 1000А", сучасний переносний проектор для проведення презентацій. Проф. Д. Шнайдер забезпечив також передачу у бібліотеку НТУ “ХПІ”   2500 книг з економічних дисциплін. 

Спеціально для українських студентів проф. Шнайдер написав фундаментальний підручник “Технологічний маркетинг”.Аналога цього підручника в даний момент не існує ні в Україні, ні в країнах СНД. Вже зараз ця книга викликає інтерес фахівців-маркетологів у технічних університетах Риги, Санкт-Петербургу та Москви. Надалі планується видання цього підручника й для німецькомовних університетів. Підручник перекладено на російську мову і видано в Україні та Росії.

Співробітництво кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики НТУ “ХПІ” (зав. кафедрою проф. Дубичинський В.В.) з Інститутом славістики Клагенфуртського університету здійснюється з 1997 року. За цей період проф. Дубичинський В.В. прочитав у Клагенфурті низку лекцій.  При сприянні та підтримці Інституту славістики Клагенфуртського університету (ІСКУ) була видана окремим томом Віденського славістичного альманаху монографія В.В. Дубичинського  “Теоретична та практична лексикографія”. 

Клагенфуртський університет, ґрунтуючись на розробках проф. Дубичинського В.В., видав його навчальний посібник для німецькомовних студентів “Лексикологія, лексикографія та словоутворення російської мови” .

У жовтні 2001 року була організована та проведена спільна (за допомогою Харківського лексикографічного товариства, яке працює під егідою НТУ “ХПІ” та ІСКУ) науково-практична конференція “Слов'янські мови сьогодні” у Відні (Інститут славістики Віденського університету). В 2004 році разом із Клагенфуртським університетом в НТУ “ХПІ” проведена науково-практична конференція “Комп'ютерна лексикографія слов'янських мов”. 30 травня 2011 року вперше відбулась міжнародна конференція «Сучасні проблеми лексикографії». Її організаторами були НТУ «ХПІ», Харківське лексикографічне  товариство, Клагенфуртський університет, Гродненський державний університет (Білорусь).

 За підсумками конференцій проф. Т. Ройтером і  проф. В.В. Дубичинським  був виданий збірник наукових праць.

Лабораторією машинного перекладу НТУ “ХПІ” та Клагенфуртським університетом протягом останніх 13 років спільно редагуються, удосконалюються та створюються нові версії комп'ютерних систем російсько-німецького та німецько-російського перекладу PARS/D, які були створені в НТУ “ХПІ”. Також був підготовлений курс лекцій та 9 лабораторних робіт по вказаним системам машинного перекладу для австрійських студентів Інституту славістики.