Пропонуємо Вам розглянути можливість участі в стажуванні «Інноваційні 
освітні технології: європейський досвід та його впровадження в 
підготовку фахівців з економіки та управління», яке відбудеться 
23 – 27 липня 2018 року (м. Рига, Латвія)
Організатором проведення науково-педагогічної стажування:
Балтійський науково-дослідний інститут 
проблем трансформації економічного простору за підтримки 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій.
Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту 
інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та 
освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» 
(Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна).
Перелік спеціальностей, для яких можливе проходження стажування:
1. 051. Економіка.
2. 292. Міжнародні економічні відносини.
3. 071. Облік та оподаткування.
4. 072. Фінанси, банківська справа і страхування.
5. 073. Менеджмент (за видами).
6. 281. Публічне управління і адміністрування.
7. 075. Маркетинг.
8. 076. Підприємництво, торгівля і біржова діяльність.
9. 241. Готельно-ресторанна справа.
10. 242. Туризм.
11. 232. Соціальне забезпечення.
12. 028. Менеджмент соціокультурної діяльності.
13. 256. Національна безпека (економічна безпека).
Навчальне навантаження стажування без відриву від виробництва 
становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:
- віртуальна екскурсія через офіційний інформаційний портал Міністерства – 10 годин;
- ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей в галузі економіки 
та управління, системою роботи Латвійської національної бібліотеки – 60 годин;
- підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою 
(профілем роботи здобувача) – 40 годин;
- індивідуальна робота – 40 годин.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є 
документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на здобуття 
вченого звання доцента і професора відповідно до нового Порядку 
затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні, а також 
враховується при ліцензуванні та акредитації освітніх послуг.
Більш детальна інформація щодо стажування міститься в інформаційних 
листах 
українською 
<http://s521569.pulse-stat.com/go/ec/6ffe2329665b346c4db4598da516862b/ci/NjcwOTc1NA==/ui/NTIxNTY5/li/MTUzMjIyNTY1/re/b21zcm9vdEBrcGkua2hhcmtvdi51YQ==/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRmllaS5vZC51YSUyRmltYWdlcyUyRmludGVybnNoaXAlMkZMYXR2aWFfMjAxOCUyRnN0YWd1cm92a2FfdWtyLnBkZiUzRnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRHphcnViemhuZS1zdGF6aHV2YW55YS1iZXolMjZ1dG1fc291cmNlJTNEc2VuZHB1bHNlJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWls/>, 
російською 
<http://s521569.pulse-stat.com/go/ec/6ffe2329665b346c4db4598da516862b/ci/NjcwOTc1NA==/ui/NTIxNTY5/li/MTUzMjIyNTY2/re/b21zcm9vdEBrcGkua2hhcmtvdi51YQ==/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRmllaS5vZC51YSUyRmltYWdlcyUyRmludGVybnNoaXAlMkZMYXR2aWFfMjAxOCUyRnN0YWd1cm92a2FfcnVzLnBkZiUzRnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRHphcnViemhuZS1zdGF6aHV2YW55YS1iZXolMjZ1dG1fc291cmNlJTNEc2VuZHB1bHNlJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWls/> 
англійською мовами 
<http://s521569.pulse-stat.com/go/ec/6ffe2329665b346c4db4598da516862b/ci/NjcwOTc1NA==/ui/NTIxNTY5/li/MTUzMjIyNTY3/re/b21zcm9vdEBrcGkua2hhcmtvdi51YQ==/l/aHR0cCUzQSUyRiUyRmllaS5vZC51YSUyRmltYWdlcyUyRmludGVybnNoaXAlMkZMYXR2aWFfMjAxOCUyRnN0YWd1cm92a2FfZW5nLnBkZiUzRnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRHphcnViemhuZS1zdGF6aHV2YW55YS1iZXolMjZ1dG1fc291cmNlJTNEc2VuZHB1bHNlJTI2dXRtX21lZGl1bSUzRGVtYWls/> 
 
Збір матеріалів та представник організаційного комітету в Україні
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
вул. Сегедська, 18, каб. 432, м. Одеса, Україна, 65009
Телефон: +38 (093) 253-57-15
Сайт інституту: www.iei.od.ua 
 
Тетяна Шумилова <shumilova@iei.od.ua>