Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Договір про співпрацю між НТУ «ХПІ» і Недержавною освітньою установою вищої професійної освіти «Московский университет им. С.Ю.Витте» (НОУ ВПО «МУ и В») був підписаний в нашому університеті 11 грудня 2012 року. Реалізація спільної програми інтегральної освіти дає можливість студентам отримувати два державних диплома України і Росії, а також використовувати дистанційні освітні технології для отримання нових знань. [More]

Договор о сотрудничестве между НТУ «ХПИ» и Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский университет им. С.Ю.Витте» (НОУ ВПО «МУ и В») был подписан в нашем университете 11 декабря 2012 года. Реализация совместной программы интегрального образования дает возможность студентам получать два государственных диплома Украины и России, а также использовать дистанционные образовательные технологии для получения новых знаний. [More]

22 і 23 грудня студенти факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки під керівництвом його зам. декана Черкашиної А.Н. побували в Зеленогайської школі-інтернаті № 1, а Студентський альянс економічного факультету організував поїздку в Харківський обласний притулок «Гармонія». [More]

22 и 23 декабря студенты факультета интегрированных технологий и химической техники под руководством его зам. декана Черкашиной А.Н. побывали в Зеленогайской школе-интернате №1, а Студенческий Альянс экономического факультета организовал поездку в Харьковский областной приют «Гармония». [More]

ООО «Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ», возглавляемое Леонидом Дмитриевичем Черкашиным, по результатам Национального Бизнес-рейтинга 2011–2012 г. получило почетное звание «Лiдер галузi 2012», заняв 11-е место в Украине (КВЕД 22.23.0 «Палiтурна та оздоблювальна справа»). [More]

ТОВ «Видавництво «Підручник НТУ «ХПІ», яке очолює Леонід Дмитрович Черкашин, за результатами Національного Бізнес-рейтингу 20112012 р. отримало почесне звання «Лідер галузі 2012», зайнявши 11-е місце в Україні [More]

18 грудня 2012 року в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася науково-методична конференція, присвячена 125-річчю зі дня народження видатного вченого-біолога Миколи Івановича Вавілова. [More]

18 декабря 2012 года в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялась научно-методическая конференция, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося ученого-биолога Николая Ивановича Вавилова. [More]

19–20 грудня 2012 року в НТУ «ХПІ» відбулися VII Міжнародна науково-практична конференція «Переяславська рада: її історичне значення і перспективи розвитку східнослов'янської цивілізації» та VII Міжнародна науково-практична конференція «Простір літератури, мистецтва і освіти ─ шлях до миру, злагоди й співробітництва між слов’янськими народами». [More]

19–20 декабря 2012 года в НТУ «ХПИ» состоялись VII Международная научно-практическая конференция «Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации» и VII Международная научно-практическая конференция «Пространство литературы, искусства и образования – путь к миру, согласию и сотрудничеству между славянскими народами». [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll