Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

The seminar “Doing Business and Investing in Austria” which was conducted by the tutor from the University Klagenfurt (Austria) took place at the NTU “KhPI”. The fifth-year students of the Finance Department took part in the discussion. Its goal was to get the students acquainted with doing business, working practices of multinational companies and financial statement analysis in Austria. [More]

В резиденції посла Великобританії в Україні (м. Київ) студенту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Денису Негребі (кафедра «Інтегровані технології машинобудування» ім. М.Ф. Семка) була вручена іменна премія міжнародного студентського конкурсу (2012 р.) [More]

В резиденции посла Великобритании в Украине (г. Киев) студенту Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Денису Негребе (кафедра "Интегрированные технологии машиностроения" им. М.Ф. Семка) была вручена именная премия международного студенческого конкурса (2012 г.). [More]

21─22 лютого в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся семінар викладача Клагенфуртського університету (Австрія) Александра Хербста «Ведення бізнесу та інвестування в Австрії». Його учасниками були студенти 5 курсу кафедри «Фінанси». Мета семінару ─ ознайомити студентів з веденням бізнесу, практичною діяльностю міжнародних компаній, аналізом фінансової звітності в Австрії. [More]

21─22 февраля в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялся семинар преподавателя Клагенфуртского университета (Австрия) Александра Хербста «Ведение бизнеса и инвестирование в Австрии». Его участниками были студенты 5 курса кафедры «Финансы». Цель семинара ─ ознакомление студентов с ведением бизнеса, практической деятельностью международных компаний, анализом финансовой отчетности в Австрии. [More]

21 лютого в НТУ «ХПІ» пройшов перший тур студентської олімпіади з англійської мови  за організацією кафедри міжкультурних комунікацій та іноземної мови. Зі вступним словом виступив ректор університету професор Л.Л.Товажнянський. Він зазначив велике значення якісної підготовки студентів усіх спеціальностей університету  з іноземної мови, оскільки це підвищує конкурентоспроможність його випускників на міжнародному рівні. Незалежно від того, на якому напрямку спеціалізується вуз - на технічному чи гуманітарному, - мовній підготовці студентів необхідно приділяти належну увагу. Це є частиною фундаментальної підготовки випускника вищого навчального закладу.

  21  февраля в НТУ «ХПИ» прошел первый тур студенческой олимпиады по английскому языку при организации кафедры межкультурных коммуникаций и иностранного языка. Со вступительным словом выступил ректор университета профессор  Л.Л.Товажнянский. Он отметил большое значение качественной подготовки студентов  всех специальностей по иностранному языку, поскольку  это повышает конкурентоспособность выпускаемых специалистов на международном уровне. Вне зависимости от того, на каком направлении специализируется вуз – на техническом или гуманитарном, -  языковой подготовке студентов необходимо уделять должное внимание. Это является частью фундаментальной подготовки учащегося высшего учебного заведения. 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  Міжнародної науково-практичної конференції   «VІ Кримські педагогічні читання: Нові педагогічні технології в освіті та формування гуманітарно-технічної еліти» Мета конференції полягає у визначенні вимог до професійних та особистісних якостей фахівців як представників національної гуманітарно-технічної еліти, а також сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки.  Інформацію Ви можете завантажити тут: информационное сообщение Крым.rtf (990,04 kb) Інформ.повідомлення Крим.rtf (966,22 kb) INFORMATION MESSAGE.doc (166,00 kb)

Приглашаем Вас принять участие в работе   Международной  научно-практической конференции   «VІ КРЫМСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ»  Цель конференции состоит в определении требований к профессиональным и личностным качествам специалистов как представителей национальной гуманитарно-технической элиты, а также современных проблем и перспектив развития педагогической науки.  Информационный лист Вы можете загрузить здесь: информационное сообщение Крым.rtf (963,32 kb) Інформ.повідомлення Крим.rtf (966,22 kb) INFORMATION MESSAGE.doc (166,00 kb)

20 февраля 2013 в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» был подписан меморандум о сотрудничестве между НТУ «ХПИ» и общественной организацией «Викимедиа Украина». [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll