Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

4 февраля в 17:00 во Дворце студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» состоится концерт, посвященный торжественному награждению и выпуску специалистов и магистров 2014 года. [More]

4 лютого о 17:00 в Палаці студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбудеться концерт, присвячений урочистому нагородженню та випуску спеціалістів та магістрів 2014 року. [More]

Кафедра «Гидравлические машины», одна из старейших кафедр НТУ «ХПИ», основанная академиком Г.Ф. Проскурой в 1914 году, стояла у истоков гидро- и авиастроения. [More]

Кафедра «Гідравлічні машини», одна з найстаріших кафедр НТУ «ХПІ», заснована академіком Г.Ф. Проскурою в 1914 році, стояла біля витоків гідро- і авіабудування. [More]

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» підвів підсумки 2013 року і відзначив найбільш значущі події наукової, освітньої, соціальної та культурної сфер, які відбулися за цей період. [More]

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» подвел итоги 2013 года и отметил наиболее значимые события научной, образовательной, социальной и культурной сфер, которые состоялись за этот период. [More]

Наша держава невпинно розвиває міжнародне співробітництво у військовій сфері з країнами-партнерами. Яскравим прикладом цих взаємовигідних та партнерських стосунків між Україною та Королівством Таїланд є завершення підготовки військовослужбовців-танкістів Тайської Королівської армії на базі Гвардійського ордена Червоної Зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Експлуатація, обслуговування та ремонт бронетанкової техніки та озброєння». [More]

Наше государство постоянно развивает международное сотрудничество в военной сфере со странами-партнерами. Ярким примером этих взаимовыгодных и партнерских отношений между Украиной и Королевством Таиланд является завершение подготовки военнослужащих-танкистов Тайской Королевской армии на базе Гвардейского ордена Красной Звезды факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины НТУ «ХПИ» по специальности «Эксплуатация, обслуживание и ремонт бронетанковой техники и вооружения». [More]

Управління по співпраці з країнами СНД і Балтії готується до проведення студентської Олімпіади НДУ ВШЕ в зарубіжних країнах. Протягом вже декількох років НДУ ВШЕ проводить Олімпіаду для студентів і випускників вузів (далі - Олімпіада) за наступними напрямками: бізнес- інформатика, сходознавство, журналістика, культурологія, міжнародні відносини, політологія, філологія, філософія, програмна інженерія, математика, електроніка та наноелектроніка, конструювання та технологія електронних засобів та ін. [More]

Управление по сотрудничеству со странами СНГ и Балтии готовится к проведению студенческой Олимпиады НИУ ВШЭ в зарубежных странах. На протяжении уже нескольких лет НИУ ВШЭ проводит Олимпиаду для студентов и выпускников вузов (далее – Олимпиада) по следующим направлениям: бизнес-информатика, востоковедение, журналистика, культурология, международные отношения, политология, филология, философия, программная инженерия, математика, электроника и наноэлектроника, конструирование и технология электронных средств и др. [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll