Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

12-14 февраля 2014 Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» проводит XII Международную школу-семинар «Современные педагогические технологии в образовании». Цель школы-семинара - повышение педагогического мастерства научно-педагогических работников путем их ознакомления и обучения современным технологиям педагогического процесса, а также обмена опытом относительно новых подходов к воспитанию и развитию личности. [More]

12–14 лютого 2014 року Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить ХІІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення та навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості. [More]

Напередодні Нового року команда студентів із Студентського самоврядування «Студентський альянс» НТУ «ХПІ», які на початку цього року ініціювали соціально- екологічну акцію «Кришкін дім», відвідала Маліновську загальноосвітню школу 1-3 ступенів. Вони провели для учнів семінар в ігровій формі, присвячений екології, зокрема, проблемі сортування та переробки сміття, і передали дітям книги, придбані на отримані за рахунок проведення акції кошти. [More]

В преддверии Нового года команда студентов из Студенческого самоуправления «Студенческий альянс» НТУ «ХПИ», которые в начале этого года инициировали социально-экологическую акцию «Крышкин дом», посетила Малиновскую общеобразовательную школу 1-3 степеней. Они провели для учеников семинар в игровой форме, посвященный экологии, в частности, проблеме сортировки и переработки мусора, и передали детям книги, купленные на вырученные за счет проведения акции средства [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll