Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

27 февраля в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялось выездное заседание Центрального комитета профсоюза работников образования и науки Украины Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. [More]

27 лютого в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулось виїзне засідання Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. [More]

Трудовой коллектив Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» выражает свои соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли за последнее время в Украине. [More]

Трудовий колектив Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» висловлює свою жалобу та співчуття з приводу трагічних подій, які сталися за останній час в Україні. [More]

On the 7th of February a group of NTU “KhPI” students came back from the study visit at the University of Bradford (England) where they took part in the long-term programme of the International organization TEMPUS: “Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist Societies” [More]

12-14 лютого 2014 в НТУ «ХПІ», відбулася ХІІ Міжнародна школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». У її роботі взяли участь більше 700 науково-педагогічних працівників - представників 24 вузів, 14 коледжів та професійно-технічних училищ і шкіл Харкова. У режимі відеоконференцій брали участь представники Російської Федерації, США, Шотландії, Німеччини.Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково- педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення і навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання і розвитку особистості. [More]

12–14 февраля 2014 года в НТУ «ХПИ» состоялась ХІІ Международная школа-семинар «Современные педагогические технологии в образовании». В ее работе прияли участие более 700 научно-педагогических работников - представителей 24 вузов, 14 колледжей и профессионально-технических училищ и школ Харькова. В режиме видеоконференций участвовали представители Российской Федерации, США, Шотландии, Германии. Цель школы-семинара – повышение педагогического мастерства научно-педагогических работников путем их ознакомления и обучения современным технологиям педагогического процесса, а также обмена опытом относительно новых подходов к воспитанию и развитию личности. [More]

7 лютого група студентів НТУ «ХПІ» повернулася з навчального візиту до Бредфордського університету (Англія), який вони відвідали в рамках довгострокової програми міжнародної організації TEMPUS: Інноваційні лабораторії (Іннолаб): використання відкритих інноваційних навчальних платформ і активних досліджень в навчанні підприємницькій діяльності.

У візиті також брали участь студенти з Гродненського державного університету імені Янки Купали (Білорусь), Національного університету «Києво -Могилянська академія», Ужгородського національного університету, а також Закарпатського державного університету (Україна). Програма поїздки передбачала командну роботу студентів з різних університетів над інноваційними проектами в певній сфері [More]

7 февраля группа студентов НТУ «ХПИ» вернулась из учебного визита в Бредфордский университет (Англия), который они посетили в рамках долгосрочной программы международной организации TEMPUS: Инновационные лаборатории (Иннолаб): использование открытых инновационных обучающих платформ и активных исследований в обучении предпринимательской деятельности.

В визите также принимали участие студенты из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Беларусь), Национального университета «Киево-Могилянская академия», Ужгородского национального университета, а также Закарпатского государственного университета (Украина). Программа поездки предполагала командную работу студентов из различных университетов над инновационными проектами в определенной сфере [More]

The NTU “KhPI” department for Computer monitoring and logistics signed an agreement with the Microsoft company. In conformity with the terms of agreement the department is included into the programme “Microsoft IT Academy”. It is aimed at participation in the educational system and teaching students, who learn computer sciences. [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll