Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

22 березня в НТУ "ХПІ" пройшов перший етап пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) серед абітурієнтів. Близько 600 осіб спробували свої сили в складанні таких предметів, як українська мова та література, англійська мова, а також фізика. 29 березня відбудеться другий етап з математики та історії України. Загалом у двох етапах планується участь 1200 чоловік. [More]

22 марта в НТУ «ХПИ» прошел первый этап пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) среди абитуриентов. Около 600 человек попробовали свои силы в сдаче таких предметов, как украинский язык и литература, английский язык, а также физика. 29 марта состоится второй этап по математике и истории Украины. В целом в двух этапах планируется участие 1200 человек. [More]

28 березня в Спортивному комплексі Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут» відбудеться десятий щорічний Ярмарок робочих місць «Політех- 2014». [More]

28 марта в Спортивном комплексе Национального Технического Университета «Харьковский Политехнический Институт» состоится десятая ежегодная Ярмарка рабочих мест «Политех-2014». [More]

18-20 березня Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» взяв участь у П'ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014». НТУ «ХПІ» був удостоєний Гран-прі у рейтинговому виставковому конкурсі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» а також був нагороджений золотою медаллю за перемогу у конкурсі з тематичних номінацій «Діяльність навчальних закладів у розвитку міжнародного співробітництва», дипломом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти, а також сертифікатом якості наукових публікацій. [More]

18-20 марта Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» принял участие в Пятой международной выставке «Современные учреждения образования – 2014». НТУ «ХПИ» был удостоен Гран-при в рейтинговом выставочном конкурсе «Лидер научной и научно-технической деятельности» а также был награжден золотой медалью за победу в конкурсе тематической номинации «Деятельность учебных заведений в развитии международного сотрудничества», дипломом за презентацию достижений в инновационной модернизации национального образования, а также сертификатом качества научных публикаций. [More]

Студенти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» взяли участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного студентського конкурсу з інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge». [More]

Студенты Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» приняли участие во Всеукраинском этапе Международного студенческого конкурса по инвестиционным исследованиям «CFA Institute Research Challenge». [More]

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» совместно с научными учреждениями разных стран мира ведет исследования в области повышения энергоэффективности, внедрения энергосберегающих технологий в системы тепло- и электроснабжения, а также применения энергоэффективных систем освещения, воздухообмена, альтернативных, возобновляемых источников энергии. [More]

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» спільно із науковими установами різних країн світу веде дослідження в галузі підвищення енергоефективності, впровадження енергозберігаючих технологій в системи тепло- та електропостачання, а також застосування енергоефективних систем освітлення, повітрообміну, альтернативних, відновлюваних джерел енергії. [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll