Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

25 сентября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялась встреча ректора Леонида Товажнянского с Почетным консулом Республики Турция в г. Харькове Владимиром Белым, на которой был подписан Договор о сотрудничестве между Украинско-Турецким центром развития бизнеса, культуры и туризма при Почетном консульстве Турции в г. Харькове и НТУ «ХПИ». [More]

25 вересня в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулася зустріч ректора Леоніда Товажнянського з Почесним консулом Республіки Туреччина в м. Харкові Володимиром Білим, на якій було підписано Договір про співробітництво між Українсько-Турецьким центром розвитку бізнесу, культури та туризму при Почесному консульстві Туреччини в м. Харкові і НТУ «ХПІ». [More]

17–21 сентября в НТУ «ХПИ» состоялся консультационный семинар в рамках проекта BUSEEG, который реализуется с конца 2013 года при поддержке международной организации ЕС TEMPUS. [More]

17-21 вересня в НТУ «ХПІ» відбувся консультаційний семінар у рамках проекту BUSEEG, який реалізується з кінця 2013 року за підтримки міжнародної організації ЄC TEMPUS. [More]

12 вересня в НТУ «ХПІ» відбувся обласний тур XVI Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Організаторами за традицією виступає Міністерство молоді та спорту України. Експертну раду очолює завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» професор І.В.Кононенко. [More]

12 сентября в НТУ «ХПИ» состоялся областной тур XVI Всеукраинского конкурса бизнес-планов предпринимательской деятельности среди молодежи. Организаторами по традиции выступает Министерство молодежи и спорта Украины. Экспертный совет возглавляет заведующий кафедрой стратегического управления НТУ «ХПИ» профессор И.В.Кононенко. [More]

24 сентября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялась торжественная церемония открытия нового здания Научной библиотеки НТУ «ХПИ». Церемония открытия сопровождалась традиционным перерезанием ленты. Ректор НТУ «ХПИ», профессор Леонид Товажнянский торжественно передал символический ключ от нового здания директору библиотеки. [More]

24 вересня в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулась урочиста церемонія відкриття нової будівлі Наукової бібліотеки НТУ «ХПІ». Церемонія відкриття супроводжувалась традиційним перерізанням стрічки. Ректор НТУ «ХПІ», професор Леонід Товажнянський урочисто передав символічний ключ від нової будівлі директору бібліотеки. [More]

Группа ученых НТУ «ХПИ» предложила новую технологию повышения функциональных свойств конструкционных материалов и восстановления отработанных или изношенных поверхностей машин, механизмов, аппаратов и оборудования, изготовленных из углеродных или легированных сталей и чугунов. Технология может использоваться в военной промышленности для восстановления объектов военной техники, поврежденных или таких, которые исчерпали свой ресурс.Над разработкой коллектив ученых работал в течение нескольких лет. В состав творческой группы входили специалисты кафедры физической химии, общей и неорганической химии, а также факультета военной подготовки НТУ «ХПИ». [More]

Група науковців НТУ «ХПІ» запропонувала новітню технологію підвищення функціональних властивостей конструкційних матеріалів та відновлення відпрацьованих або зношених поверхонь машин, механізмів, апаратів та обладнання, виготовлених з вуглецевих або легованих сталей і чавунів.
Технологія може використовуватися у військовій промисловості для відновлення об’єктів військової техніки, пошкоджених або таких, що вичерпали свій ресурс. Над розробкою колектив вчених працював впродовж декількох років. До складу творчої групи входили фахівці кафедри фізичної хімії, загальної та неорганічної хімії, а також факультету військової підготовки НТУ «ХПІ». [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll