Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

18–21 листопада в місті Мінськ (Білорусь) відбулася фінальна конференція Міжнародного проекту TEMPUS INNOLAB. процесі реалізації проекту університети налагодили комунікації між собою, а також з промисловими інноваційними підприємствами свого регіону. [More]

18–21 ноября в городе Минск (Беларусь) состоялась финальная конференция Международного проекта TEMPUS INNOLAB. В процессе реализации проекта университеты наладили коммуникации между собой, а также с промышленными инновационными предприятиями своего региона. [More]

20 листопада в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся міжвузівський науково-практичний семінар «Філософія в сучасному світі», присвячений Міжнародному дню філософії та 360-річчю міста Харкова. Четверті філософські читання були проведені в новому корпусі Наукової бібліотеки НТУ «ХПІ». [More]

20 ноября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялся межвузовский научно-практический семинар «Философия в современном мире», посвященный Международному дню философии и 360-летию города Харькова. Четвертые философские чтения были проведены в новом корпусе Научной библиотеки НТУ «ХПИ». [More]

20 ноября 2014 года завершилось мероприятие по вопросам безопасности жизнедеятельности включавшее обучение, повышение квалификации и проверку знаний ректоров, проректоров и директоров высших учебных заведений Харьковской области. Проходило оно в стенах Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». [More]

20 листопада 2014 року завершився захід з питань безпеки життєдіяльності, що включав проведення навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань ректорів, проректорів та директорів вищих навчальних закладів Харківської області. Він проходив у стінах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». [More]

20 ноября с целью подготовки проведения приема в 2015 году в высшие учебные заведения I-IV уровней аккредитации, в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялось региональное совещание-семинар проректоров, ответственных секретарей приемных комиссий высших учебных заведений Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской области. [More]

20 листопада з метою підготовки проведення прийому у 2015 році до вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулась регіональна нарада-семінар проректорів, відповідальних секретарів приймальних комісій вищих навчальних закладів Харківської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. [More]

В стенах Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» состоялась Международная научно-практическая конференция «Духовно-нравственные основы и ответственность личности в судьбе человеческой цивилизации», организаторами которой выступили Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». [More]

В стінах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральні основи і відповідальність особистості в долі людської цивілізації», організаторами якої виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll