Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Наукова робота під назвою «Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх пристроїв оптоелектроніки» була присвячена вдосконаленню технології виробництва вітчизняних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів, які є основною деталлю сонячної батареї. Її представили молоді вчені кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики НТУ «ХПІ» Михайло Кириченко, Ілля Федорін і Роман Зайцев і були удостоєні Премії Президента України в галузі науки і техніки для молодих вчених. [More]

Научная работа под названием «Разработка физических основ конструктивно-технологических решений новейших устройств оптоэлектроники» была посвящена совершенствованию технологии производства отечественных кремниевых фотоэлектрических преобразователей, являющихся основной деталью солнечной батареи. Ее представили молодые ученые кафедры физического материаловедения для электроники и гелиоэнергетики НТУ «ХПИ» Михаил Кириченко, Илья Федорин и Роман Зайцев и были удостоены Премии Президента Украины в области науки и техники для молодых ученых. [More]

В НТУ «ХПИ» состоялась презентация новой двухгодичной магистерской программы по специальности «Медиа-коммуникации» от кафедры межкультурной коммуникации и иностранного языка. [More]

В НТУ «ХПІ» відбулася презентація нової дворічної магістерської програми за спеціальністю «Медіа-комунікації» від кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови. [More]

19 травня в науково-технічній бібліотеці НТУ «ХПІ» пройшла виставка «Народна війна: 1917-1933», яка на прикладі документів і фотографій, розповідає про повстанський рух проти більшовицького режиму в східних регіонах України. [More]

19 мая в научно-технической библиотеке НТУ «ХПИ» прошла выставка «Народная война: 1917-1933», которая на примере документов и фотографий, рассказывает о повстанческом движении против большевистского режима в восточных регионах Украины. [More]

Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой стратегического управления НТУ «ХПИ» поздравляем с награждением Орденом "За заслуги" III степени, которым он был отмечен Указом Президента Украины № 269/2015 по случаю Дня науки. [More]

Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» вітаємо з нагородженням Орденом "За заслуги” III ступеня, яким він був відзначений Указом Президента України № 269/2015 з нагоди Дня науки. [More]

15 мая в Дворце студентов Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» ученые Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» получили награды по случаю празднования Дня науки. [More]

15 травня в Палаці студентів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» вчені Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» отримали нагороди з нагоди святкування Дня науки. [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll