Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Згідно із законом «Про вищу освіту», у якому передбачена можливість відокремлення повноважень ректора університету від повноважень голови вченої ради, 24 квітня 2015 року член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, Почесний ректор НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор, Леонід Товажнянський обраний головою Вченої ради НТУ «ХПІ». За рішення проголосували 148 членів Вченої ради. [More]

Согласно закону «О высшем образовании», в котором предусмотрена возможность отделения полномочий ректора университета от полномочий председателя ученого совета, 24 апреля 2015 член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, Почетный ректор НТУ «ХПИ», доктор технических наук, профессор Леонид Товажнянский избран председателем Ученого совета НТУ «ХПИ». За решение проголосовали 148 членов Ученого совета.

При обсуждении Ученым советом перспектив дальнейшего развития университета было принято решение об активизации Ученого совета путем создания комиссий по основным направлениям деятельности университета с целью повышения качества образования и выполнения задач, которые поставил перед университетом новый закон «О высшем образовании». [More]

До 1-го червня, Міжнародного дня захисту дітей, профком співробітників Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» спільно з дирекцією Палацу студентів ХПІ традиційно організував святковий концерт для дітей.
29 травня Палац студентів зустрічав дітей яскравою веселою виставою студії циркового мистецтва «Бенефіс» під керівництвом Леоніда Калашникова. [More]

К 1-му июня, Международному дню защиты детей, профком сотрудников Национального технического университета «Харьковского политехнического университета» совместно с дирекцией Дворца студентов ХПИ традиционно организовал праздничный концерт для детей.
29 мая Дворец студентов встречал ребят ярким веселым представлением студии циркового искусства «Бенефис» под руководством Леонида Калашникова. [More]

«Пополювали? Завтра ми йдемо на плюшевих – живих більше немає» – з такими плакатами сьогодні фотографувалися викладачі та студенти кафедри хімічної техніки та промислової екології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Їх вулична акція була присвячена Дню еколога, який відзначається сьогодні у всій країні і в світі. [More]

DSC_3634«Поохотился? Завтра мы идем на плюшевых – живых больше нет» - с такими плакатами сегодня фотографировались преподаватели и студенты кафедры химической техники и промышленной экологии Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Их уличная акция была посвящена Дню эколога, который отмечается сегодня во всей стране и в мире. [More]

Досвідом підготовки конкурентноспроможних ІТ-фахівців по сучасним індустріальним стандартам поділився завідувач кафедри комп’ютерного моніторингу та логістики НТУ «ХПІ» д.т.н., професор Лев Григорович Раскін [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll