Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Заведующий кафедрой компьютерного мониторинга и логистики НТУ «ХПИ», доктор технических наук, профессор Лев Григорьевич Раскин – в числе наиболее успешных людей мира по версии международного оксфордского издания «Сократовский альманах»: инновационный прыжок в будущее – 2015. [More]

В НТУ «ХПІ» Лев Савелійович Коц (Lev Koss) науковий співробітник Вісмарського університету технології, бізнесу та дизайну (Німеччина) захистив кандидатську дисертацію на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей. своєму дослідженні Лев Коц займався проблемами розробки покриттів для фасадів будівель, які зможуть зберегти їх естетичний вигляд і захистити від негативного впливу вологи і холодного клімату, а також запобіжить їх руйнування різними мікроорганізмами. [More]

В НТУ «ХПИ» Коц Лев Савельевич (Lev Koss), научный сотрудник Висмарского университета технологии, бизнеса и дизайна (Германия) защитил кандидатскую диссертацию на кафедре технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей. В своем исследовании Лев Коц занимался проблемами разработки покрытий для фасадов зданий, которые смогут сохранить их эстетический вид и защитить от негативного воздействия влаги и холодного климата, а также предотвратит их разрушение различными микроорганизмами. [More]

Науковці кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ» Дмитро Андрощук, Марина Майба та Юліана Гапон стали лауреатами премії президії Національної академії наук України для молодих вчених. Їх конкурсна робота була присвячена фізико-хімічним аспектам створення функціональних покриттів. [More]

Научные сотрудники кафедры физической химии НТУ «ХПИ» Дмитрий Андрощук, Марина Майба и Юлиана Гапон стали лауреатами премии президиума Национальной академии наук Украины для молодых ученых. Их конкурсная работа была посвящена физико-химическим аспектам создания функциональных покрытий. [More]

18-20 марта Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» принял участие в Пятой международной выставке «Современные учреждения образования – 2014». НТУ «ХПИ» был удостоен Гран-при в рейтинговом выставочном конкурсе «Лидер научной и научно-технической деятельности» а также был награжден золотой медалью за победу в конкурсе тематической номинации «Деятельность учебных заведений в развитии международного сотрудничества», дипломом за презентацию достижений в инновационной модернизации национального образования, а также сертификатом качества научных публикаций. [More]

У відповідності з договором з корпорацією Microsoft кафедра Комп'ютерного моніторингу і логістики НТУ «ХПІ» включена в програму "Microsoft IT Academy", мета якої - впровадження в освітню систему підготовки фахівців за напрямом «Комп'ютерні науки», єдину для всіх країн світу. [More]

В соответствии с договором с корпорацией Microsoft кафедра Компьютерного мониторинга и логистики НТУ «ХПИ» включена в программу "Microsoft IT Academy", цель которой – внедрение в образовательную систему подготовки специалистов по направлению «Компьютерные науки», единую для всех стран мира. [More]

12 грудня 2013 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» біля корпусу кафедри Турбінобудування відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки великому вченому, доктору технічних наук, завідувачу кафедри турбінобудування ХПІ, професору Якову Ісидоровичу Шнєе ( 1902 - 1977 рр..). [More]

12 декабря 2013 года в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» возле корпуса кафедры Турбиностроения состоялось торжественное открытие мемориальной доски крупнейшему ученому, доктору технических наук, заведующему кафедры турбиностроения ХПИ, профессору Якову Исидоровичу Шнеэ (1902 – 1977 гг.). [More]

Month List

Облако тегов

TextBox

Control panel


Archive


Blogroll