Пресс-служба

Национальний технический университет "Харьковский политехнический институт"

Рівно 20 років тому, на початку далеких 90х, зародилася ідея цієї програми обміну студентами. Професор Тілльманна Ройтер, (Tillmann Reuther) з кафедри Слов'янської філології Клагенфуртського Університету спільно з кафедрою Гуманітарних наук факультету міжнародної освіти розробили в 1992 році проект, в рамках якого дві групи студентів, по одній з Австрії та України, змогли б обмінятися культурним досвідом і відвідати країну, мову якої вони вивчають [»]

Ровно 20 лет назад, в начале далеких 90х, зародилась идея этой программы обмена студентами. Профессор Тилльманн Ройтер, (Tillmann Reuther) с кафедры Славянской филологии Клагенфуртского Университета совместно с кафедрой Гуманитарных наук факультета международного образования разработали в 1992 году проект, в рамках которого две группы студентов, по одной из Австрии и Украины, смогли бы обменяться культурным опытом и побывать в стране, язык которой они изучают [»]

На новий рівень співпраці з іноземними університетами успішно вийшов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Перший в історії університету подвійний диплом бакалавра Магдебурзького університету імені Отто-фон-Геріке та НТУ «ХПІ» було вручено студенту з Німеччини Маркусу Куме 30 червня 2012р. Він став першим в НТУ «ХПІ» випускником за програмою подвійних дипломів, яка розроблялася вже протягом декількох років [»]

На новый уровень сотрудничества с иностранными университетами успешно вышел Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт».

Первый в истории университета двойной диплом бакалавра Магдебургского университета имени Отто-фон-Герике и НТУ «ХПИ» был вручен студенту из Германии Маркусу Куме 30 июня 2012г. Он стал первым в университете выпускником по программе двойных дипломов, которая разрабатывалась уже в течение нескольких лет [»]

П'ять років підготовки передувало чемпіонату «Євро-2012». Київ, Харків, Донецьк, Львів отримали нові дороги, аеропорти і сучасні готелі європейського рівня. Але найголовніше, на думку директора оргкомітету «Євро-2012» в Україні Маркіяна Лубківського, проведення турніру в Україні дозволило зміцнити імідж країни за кордоном. Іноземні гості неодноразово відзначали гостинність мешканців України, а також високий професіоналізм та якісну підготовку волонтерів. [»]

Пять лет подготовки предшествовало чемпионату «Евро-2012». Киев, Харьков, Донецк, Львов получили новые дороги, аэропорты и современные гостиницы европейского уровня. Но самое главное, по мнению директора оргкомитета «Евро-2012» в Украине Маркияна Лубкивского, проведение турнира в Украине позволило укрепить имидж страны за рубежом. Иностранные гости неоднократно отмечали радушие жителей Украины, а также высокий профессионализм и качественную подготовку волонтёров [»]

В НТУ «ХПІ» доктор Карін Шимпф (викладач магдебурзького університету імені Отто фон Герике) провела серію семінарів для студентів першого і другого курсів спеціальності «Менеджмент ЗЕД» кафедри Фінансів НТУ «ХПІ». [»]

В НТУ «ХПИ» доктор Карин Шимпф (преподаватель магдебургского университета имени Отто фон Герике) провела серию семинаров для студентов первого и второго курсов специальности «Менеджмент ВЭД» кафедры Финансов НТУ «ХПИ» [»]

Облако тегов

TextBox