11 грудня 2012 року було підписано договір про співпрацю між НТУ «ХПІ» і Недержавною освітньою установою вищої професійної освіти «Московский университет им. С.Ю.Витте» (НОУ ВПО «МУ и В»). Реалізація спільної програми інтегральної освіти дає можливість студентам отримувати два державних диплома України і Росії, а також використовувати дистанційні освітні технології для отримання нових знань.

Цей договір передбачає навчання студентів паралельно в цих двох вузах Росії і України. У свою чергу, університети зможуть обмінюватися досвідом і технологіями дистанційного навчання.

Делегацію університету НОУ ВПО «МУ и В» (www muiv.ru; e-mail: info@miemp.ru)представляли проректор В.В.Єрмолаєв і генеральний директор ТОВ «Центр знаний» А.С.Азаров. 


 

Ректор НТУ «ХПІ» д.т.н., професор Л.Л. Товажнянський, проректор університету к.т.н., професор В.О.Кравець, начальник відділу міжнародних зв'язків О.А.Гончаров, а також декан факультету інтегральної підготовки А.В.Кіпенський ознайомили гостей з історією університету та науково-технічними розробками співробітників, які представлені на університетській виставці. Показали представникам російської делігації також експозицію музею ХПІ, центр нових інформаційних технологій, а також центр дистанційного і до університетського навчання.

Нова програма подвійних дипломів - ще один крок на шляху глобалізації та інтеграції освіти.