16-17 жовтня в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулися XXI Міжнародний науково-технічний семінар «Високі технології: тенденції розвитку» Інтерпартнер - 2013 і Науково-методична конференція «Сучасні аспекти інженерної освіти» Міністерства освіти і науки України.


 

Співголовами семінару виступили: голова Науково-методичної комісії «Сучасні аспекти інженерної освіти» МОН України д.т.н., професор М.І.Бобирь, академік Національної академії наук України, д.т.н., професор М.В. Новіков, а також ректор НТУ «ХПІ», д.т.н., професор Л.Л.Товажнянський. До складу постійного програмного комітету семінару входять вчені з Великобританії, Німеччини, Чехії, Польщі, Словенії, Сербії, Греції, Росії, Бєларусі, Угорщини, Індії, Грузії, Румунії та України.

У рамках пленарного засідання семінару М.І.Бобирь привітав присутніх від імені всього колективу МОН, а також висловив сподівання, що представлені на заході проекти в науці, освіті та сфері інновацій будуть надалі успішно реалізовані на виробництві в машинобудуванні.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Л.Л.Товажнянський: «Технологічна складова енергозбереження»; професор Університету Штутгарта Е.Весткемпер: «Про єдину технологічну платформу Європи»; Герой України, Президент науково-виробничої корпорації «ФЕД», к.т.н., професор О. А.Жданов: «Технологічне забезпечення новітніх виробів в авіаційній галузі»; професор Афінського національного технічного університету А.Мамаліс: «Нанотехнології в машинобудуванні»; головний інженер ВАТ «Турбоатом» Г.І.Іщенко: «Удосконалення технології виготовлення великогабаритних виробів в енергетичній галузі». Активну участь у заходах взяв Герой України, ректор Кримського інженерно-педагогічного університету Ф.Я.Якубов.

У своїх виступах доповідачі порушили сучасні проблеми галузі машинобудування: впровадження нових технологій у виробництво, створення нової конкурентоздатної техніки, а також обговорили питання, пов'язані з впровадженням нових стандартів освіти і підготовкою кваліфікованих молодих фахівців в університетах.

Особливо актуальною ця тема стає у зв'язку з активним рухом України на шляху інтеграції з європейською спільнотою, яке, у свою чергу, пред'являє високі вимоги до промисловості, виробництва і освіти.

За словами Президента науково-виробничої корпорації «ФЕД», д.т.н., професора О.А.Жданова, машинобудівна, зокрема, авіаційна галузь є найбільш інноваційною і високотехнологічною. Нові технології, що впроваджуються в авіабудуванні, поступово розвиваються і знаходять застосування в інших сферах. Тому машинобудування є одним з головних чинників розвитку економіки України. І тут важливою є як наукова складова, так і освітня, оскільки будь-яке підприємство - це, перш за все люди, які там працюють, їх науковий і творчий потенціал. Ключовим аспектом якості підготовки молодих фахівців є залучення їх у виробництво вже під час їх навчання в університеті. І сучасні тенденції розвитку машинобудівної галузі в Україні спрямовані на інтеграцію освіти, науки інновацій і виробництва.