Вийшло у світ нове видання підручника «Екологізація двигунів внутрішнього згоряння». Це – один з шести підручників серії «Двигуни внутрішнього згоряння» (ДВС) авторів А.П.Марченко, І.В.Парсаданова, Л.Л.Товажнянського, А.Ф.Шеховцова. У книзі викладені теоретичні основи, методи математичного моделювання та експериментальних досліджень процесів утворення токсичних речовин у відпрацьованих ДВС. Вся серія має гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів» і була відзначена державною премією.

IMG_3919

Особливу увагу автори приділили питанням екологізації двигунів за рахунок зниження рівня токсидів та димності відпрацьованих газів двигунів шляхом комп'ютеризації управління та оптимізації процесів у них відповідно до комплексного паливного і екологічного критерію.

Вчені також розглянули способи нейтралізації шкідливих викидів і виклали правові аспекти екологізації.

Забезпечення конкурентоспроможності двигунів – основна тенденція для подальшого розвитку вітчизняного двигунобудування. Токсичність відпрацьованих газів визнана одним з найбільш важливих факторів, які впливають на технічний рівень двигунів різних призначень. Тому особливо актуальною стає проблема їх екологізації.

Підручник націлений на підготовку молодих фахівців на основі узагальнення вітчизняного та світового досвіду у вирішенні проблем токсичності двигунів. Особливу увагу автори приділили токсичним чинникам двигунів, які працюють на альтернативному паливі. Вчені розробили і запропонували математичні моделі процесів утворення токсидів, а також шляхи екологізації ДВС на основі врахування режимних, конструкторсько-технологічних, експлуатаційних і регулюючих факторів і нейтралізації відпрацьованих газів двигунів.

У новому виданні підручника враховані дані сучасних досліджень у цій галузі, нові методи нейтралізації токсичних речовин і відпрацьованих газів, а також нові законодавчі акти, спрямовані на поліпшення навколишнього середовища, уточнена термінологія.

Підручник «Екологізація двигунів внутрішнього згоряння» містить фундаментальні та прикладні матеріали з урахуванням досвіду вітчизняних і зарубіжних фірм. У ньому також викладений досвід вчених НТУ «ХПІ» як представників базової установи в Україні, що займається питаннями екологізації двигунів