Print Згідно з результатами першого конкурсу 2015 року програми Erasmus, опублікованими Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів культури, на базі НТУ «ХПІ» будуть реалізовуватися 5 проектів за двома напрямками.

Перший напрямок (КА 2): «Розвиток потенціалу вищої освіти».

Тут підтримку від Агентства отримали два проекти:

1. Проект під назвою «GameHub: співпраця університетів і підприємств в ігровій індустрії» («GameHub: University-enterprises cooperation in game industry»), розроблений групою фандрайзингу відділу міжнародний зв'язків НТУ «ХПІ» спільно із університетом Деусто, (Іспанія) і який буде реалізований на базі кафедри «Системи інформації». (Зав.кафедрою проф. О.А. Серков).

2. Другий проект: «Впровадження сучасних магістерських програм в навчанні інформаційним системам». (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems). Він був розроблений партнерами з університету Ліон 2, (Франція) і буде реалізовуватися на кафедрі «Програмна інженерія та інформаційні технології управління» НТУ «ХПІ». (Зав. Кафедрою проф. М. Д. Годлевський)

В цілому групою фандрайзингу відділу міжнародних зв'язків НТУ «ХПІ» для участі в першому конкурсі програми Еразмус + було розроблено та підтримано 7 проектів, всього від університету було подано 10 проектів.

Другий напрямок: (К1) «Навчальна кредитна мобільність студентів, викладачів та адміністративного персоналу».

Група фандрайзингу ВМЗ НТУ «ХПІ» працювала за цим напрямом з партнерами з 8 зарубіжних країн. Заявки для фінансування розглядалися Національним агентством країн-партнерів. На даний момент прийнято позитивне рішення про фінансування трьох заявок на організацію мобільності студентів, викладачів та адміністративного персоналу:

1. Мішкольцький Університет, (Угорщина).

Напрямки: Бізнес-адміністрування та управління персоналом (Business administration and management of personnel). Відповідальна: Проф О. Савченко (каф. управління персоналом).

2. Університет економіки в Катовіце, (Польща).

Напрямки: Економіка і бізнес-адміністрування (Economics, Business and Administration). Відповідальна: Проф О. Савченко (каф. Управління персоналом)

3. Щецинський університет, (Польща)

Напрямки: Мовознавство, Бізнес і адміністрування (Languages, Business and Administration). Відповідальні: проф. В. Дубичинский, проф. Т. Данько.

Другий раунд для створення партнерств в рамках напрямку К1 відкритий з 15 червня по 24 вересня 2015 року.