IMG_1704

18 листопада в НТУ «ХПІ» був підписаний договір про співпрацю з Технічним університетом Софії (Болгарія).

Мета угоди — спільна діяльність в освітній та науково-дослідній сферах. Договір передбачає:

· двосторонній обмін студентами, магістрантами, аспірантами, докторантами, викладачами;

· розвиток спільних освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів, включаючи програми «подвійних дипломів»;

· розширення наукового співробітництва та проведення спільних наукових досліджень;

· організація та проведення стажувань з метою підвищення наукової кваліфікації аспірантів, докторантів, магістрантів і професорсько-викладацького складу;

· обмін досвідом розвитку передових методів навчання;

· організація спільних міжнародних наукових і практичних форумів (симпозіумів, семінарів та конференцій), у тому числі з використанням дистанційних технологій;

· організація та проведення спільних освітніх і наукових проектів.

Підписаний договір про співпрацю між НТУ «ХПІ» та Технічним університетом Софії діє протягом 5 років з моменту підписання з можливістю подальшого продовження.

 SHE_5719    SHE_5732