web 2.0

«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2016»

Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у II Всеукраїнському конкурсі (згідно листа МОН України № 14.1/10-2981 від 17.09.14 р.).

Організатори конкурсу: Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Навчально-науковий Інститут екологічної безпеки, кафедра екології, Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин та Спілка хіммотологів.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

 

 • Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля.
 • Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів.
 • Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні.
 • Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта та культура.
 • Оцінка екологічних ризиків та екоуправління.
 • Ідентифікація джерел забруднення та оцінка стану водних об'єктів.
 • Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод.
 • Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі.
 • Екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства.
 • Відновлювані джерела енергії та енергоефективність.
 • Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива.
 • Екологічна безпека у транспортній галузі.
 • Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства.
 • Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів.
 • Рециклінг і утилізація літаків і спецавтотранспорту.

 

Детальніше з умовами проведення конкурсу, вимогами до оформлення та презентації робіт можна ознайомитись на офіційному сайті Конкурсу http://ecoconf.nau.edu.ua/konkurs.html  або за електронною адресою youth_for_nature@ukr.net. 
Контактна особа: Радомська Маргарита Мирославівна (телефон 0674983873).
 

Categories: Конкурсы