Контрактне навчання

Щорічно до  університету вступає більш 1500 студентів на навчання за кошти юридичних або фізичних осіб денної та заочної форм навчання. НМВДПП здійснює великий обсяг робіт з організації договірної підготовки та своєчасного отримання коштів за навчання. На сьогодні створена автоматизована система управління навчальним процесом університету (АСУ НП), яка дозволяє ректорату, директорам інститутів, деканам факультетів та випускаючим кафедрам швидко отримувати інформацію по сплаті за навчання студентів-контрактників, списки боржників по сплаті та інше.

Вартість навчання розраховується щорічно на наступний навчальний рік по затвердженій програмі, враховуючи інфляційний коефіцієнт. Для студентів, які навчаються в університеті з 2020 року, розмір плати для здобуття вищої освіти навчання розрахован на основі індикативної собівартості по затвердженому Порядку КМ України від 03.03.2020 р. № 191.