Договір на контракт

3авантажити бланк ДОГОВОРУ про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців.

3авантажити бланк ДОГОВОРУ про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців (для юридичних осіб).

3авантажити бланк ДОГОВОРУ про навчання в НТУ «ХПІ».