Лекція 3. Історія прикладної лінгвістики (Ч.3)

Питання: Комп’ютер і лінгвістика. Історія машинного перекладу. Завантажити презентацію до лекції 3 Корисні посилання: https://uk.wikipedia.org/wiki/Джорджтаунський_експеримент_у_співпраці_з_IBM https://studfile.net/preview/1353780/page:2/ https://cyberleninka.ru/article/n/nazad-v-47-y-k-70-letiyu-mashinnogo-perevoda-kak-nauchnogo-napravleniya https://www.langust.ru/etc/history.shtml#disappointment https://pdfs.semanticscholar.org/ad01/4a7b7a3142e6f17eedddf4218489b56ab18e.pdf?_ga=2.107103298.118970133.1574599128-1578001249.1573931483

Завдання на самостійне опрацювання

Теми лекцій, які потрібно опрацювати самостійно: Перекладознавство Корпусна лінгвістика Лексикографія Інструкції щодо самостійного опрацювання тем. Завантажити презентації для тем: Перекладознавство Корпусна лінгвістика Лексикографія  

Лекція 1 Вступна

Питання: Знайомство з викладачем та предметом. Прикладна лінгвістика та її напрями. Ким працюють прикладні лінгвісти. Завантажити презентацію до лекції 1. Додаткова презентація щодо інших напрямків прикладної лінгвістики. Завдання 1: підготувати електронний конспект за лекцією 1. Завдання 2: підготувати електронні конспекти за такими темами (на наступні 4 тижні): Перекладознавство Структурна і математична лінгвістика Комп’ютерна лінгвістика Інструкція щодо підготовки конспекту […]