Мої публікації

Підручники і навчально-методичні посібники

  1. Купріянов Є. В. Стилістика перекладу = Stylistics in translation : навч.-метод. посібник / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : [Напольська А. В.], 2019. – 129 с. [Завантажити].

Монографії

  1. Купріянов Є. В. Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису : [монографія] / Є. В. Купріянов ; Укр. мовно-інформ. фонд НАНУ. – Київ : УМІФ НАНУ, 2018. – 250 с. [Завантажити].
  2. Лінгвістично-інформаційні студії : праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков та ін. Т. 2: Граматичні системи. Київ. Український мовно- інформаційний фонд HAH України. 2018.
    С. 66 -100 [Завантажити].
  3. Лінгвістично-інформаційні студії : праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков та ін. Т. 3: Тлумачна лексикографія, Кн. 2: Системна семантика тлумачних словників. Київ. Український мовно- інформаційний фонд HAH України. 2018. С. 128-215 [Завантажити].

Публікації

Google Scholar

Scopus