Акредитація

Обов’язкові документи для акредитації:

 1. Місія  та Стратегія ЗВО.  http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mission/  http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/strategichnyj-plan-rozvytku-ntu-hpi-na-2019-2025-roky/
 2. Документи, які стосуються аналізу ринку праці. 1)  http://career.kharkov.ua/?cat=10 2)http://career.kharkov.ua/?p=347
 3. Положення про організацію освітнього процесу та інші документи, які підтверджують можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.   http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/ 
 4. Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-poryadok-realizatsiyi-studentami-prava-na-vilnij-vibir-navchalnih-distsiplin2018oblozhka2.doc
 5. База вибіркових дисциплін (перелік, посилання на електронний ресурс тощо).
 6. Результати опитування/фокус-груп  здобувачів вищої освіти, інших досліджень щодо навантаження студентів. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/opytuvannya/
 7. Документ, що унормовує здобуття освіти за дуальною формою.
 8. Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм).  http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2019/10/pravyla-pryiomu-ntu-khpi-2019-zi-zminamy-zminamy.pdf
 9. Документи, що визнають вимоги до вступних випробувань.  http://vstup.kpi.kharkov.ua/programy-vstupnykh-vyprobuvan/
 10. Документи, що містять положення про академічну мобільність, про визнання іноземного диплому. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/11/POLOZHENNYA-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv-universitetu-2018_final19.doc
 11. Документ, який визначає порядок поновлення на навчання.  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/POLOZHENNYA_vidrahuvannya_19___31_07_2019-.doc
 12. Документ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-2017_01_27_.doc
 13. Документи та інші матеріали, що демонструють реалізацію студентоцентрованого підходу в навчанні на ОП. 1) http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/METODICHNI-REKOMENDATSIYI-shhodo-rozroblennya-zatverdzhennya-ta-onovlennya-osvitnih-program_2018_Rozrobka-OP_2910-1.pdf 2)  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/
 14. Графік організації освітнього процесу.   http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/zaviduvacham-kafedr/
 15. Розклади атестаційних тижнів (сесій).   http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/zaviduvacham-kafedr/
 16. Посилання на систему дистанційного навчання (за наявності).
 17. Посилання на сайт із розміщенням розкладу атестаційних тижнів (сесій).  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/zaviduvacham-kafedr/
 18. Документ про порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 19. Посилання на сайт щодо інформації про інтернаціоналізацію.   https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/strategiya-internatsionalizatsiyi/
 20. Документ, що регламентує написання РПНД. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 21. Вимоги до виконання кваліфікаційних робіт  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/standarti-ntu-hpi/
 22. Порядок подання апеляцій (іспити, заліки, атестація).http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-2017_01_27_.doc
 23. План/програма роботи підрозділу/особи, що координує діяльність з інтернаціоналізації.
 24. Документ, що містить процедуру контрольних заходів. 1) http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu-2017_01_27_.doc  2)  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/07/POLOZHENNYA-pro-ekzamenatsijnu-komisiyu-2017_01_27_zmina-15_07_2019-1.rar  3)  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-kriteriyi-ta-sistemu-otsinyuvannya-znan-ta-vmin-i-pro-rejting-studentiv-2018oblozhka.doc  4)  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/Polozhennya-pro-monitoryng-2019-1.doc       
 25. Документи та інші матеріали, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf
 26. Результати перевірки кваліфікаційних робіт на антиплагіат. Результати перевірки кваліфікаційних робіт на дотримання академічної доброчесноті.
 27. Положення про проведення конкурсу на заміщення посад або інший документ, що регламентує обрання викладачів.  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/polozhennya-pro-obrannya-ta-prijnyattya-na-robotu-naukovo-pedagogichnih-pratsivnikiv-ntu-hpi-2/
 28. Документ, що регламентує систему професійного розвитку викладача.  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/polozhennya_pro_pidvishhennya_kvalifikatsiyi_2019_22_04_2019/
 29. Програма підвищення кваліфікації по ЗВО для викладачів на ОП.
 30. Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується систему професійного розвитку викладача. (дані на 01.02.2022)
 31. Документи щодо системи матеріального і морального заохочення викладачів або інших форм стимулювання.  https://web.kpi.kharkov.ua/profcom/ru/dokumenty/normativnaya-baza/
 32. Документ про фінансову діяльність за останні 3 роки:  2016р http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/01/NTU_KhPI_2016_Rik_dodatok1_BalansAktivePassiveRozshifr.pdf ,      2017р http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/02/NTU_KhPI_2017_Rik_dodatok2_Forma2ds_ZvitFinDiyalnist.pdf  2018р  http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2019/02/NTU_KhPI_2018_4kv_dodatok2_Forma2ds_ZvitFinDiyalnist.pdf
 33. Документи про права власності на об’єкти, які використовуються у навчальному процесі.  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/33_36_Nakaz-na-peredachu-majna-595-2.pdf
 34. Навчально-методична документація відповідно до внутрішніх вимог ЗВО.
 35. Документи та інші матеріали, що унормовують механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти.  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/POLOZHENNYA-pro-sotsialno-psihologichnu-sluzhbu-NTU-HPI-27_09_2019.doc
 36. Правила прийому ЗВО. Інші документи, які регулюють перебування особами з особливими освітніми потребами в ЗВО Інформація на сайті: 1) http://vstup.kpi.kharkov.ua/korisni-posilannya-dlya-abituriientiv/normatygni-dokumenty/?fbclid=IwAR38EDcauCcXp4S7Ls4MNesrklEZAwetV-jRq8xmeLZc8hLecpxLrtLmerQ     2) http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/02/poriadok-suprovodu-nova-redaktsiia-v-red.iur.otd-1.pdf (наказ № 129 Од від 24 лютого 2020р.)
 37. Документ, який регламентує політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій. 1)  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-osviti-_28_10_2019_1.pdf  2) http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf
 38. Матеріали, які документують провадження за відповідними скаргами здобувачів. 1) http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/PORYADOK-rozgglyadu-skarg-zdobuvachiv-osviti-_28_10_2019_1.pdf  2) http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/code_ethics.pdf
 39. Документ ЗВО, яким регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та посилання на нього.    http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/10/Metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-OP2019.pdf 
 40. Документи та інші матеріали, що підтверджують виявлені/усунені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості .
 41. Документи та інші матеріали, що підтверджують зміни, внесені до ОП за результатами останнього перегляду, з мотивацією, чим вони були обґрунтовані.
 42. Документальне підтвердження участі здобувачів освіти та студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/opituvannya/
 43. Документальне підтвердження участі роботодавців безпосередньо або через свої об’єднання у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.
 44. Документи та інші матеріали, які демонструють наявність практики збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників
 45. Документальне підтвердження участі випускників у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/opituvannya/
 46. Документальне підтвердження врахування зауважень та пропозиції, сформульованих під час попередніх акредитацій при перегляді ОП.
 47.  Документальне підтвердження взаємодії структурних підрозділів у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти: 1)   http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2018/06/NASTANOVA-SHHODO-YAKOSTI.pdf  2) http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/protsesy-suya/  3) http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/04/POLOZHENNYA-pro-zabezpechennya-yakosti-NTU-HPI-2016-4.pdf   
 48. Статут  https://public.kpi.kharkov.ua/statut/
 49. Правила внутрішнього розпорядку  http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/staff/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-ntu-hpi/
 50. Контракт здобувача вищої освіти  http://vstup.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2019/10/dohovor-nadannia-osvitnikh-poslug.pdf
 51. Документи про організацію навчального процесу та посилання на них на сайті ЗВО: 1) http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/       2)   http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/zaviduvacham-kafedr/
 52. Адреса веб-сторінки http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/
 53. Посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти).(кафедри)

Додаткові документи для акредитації:

* Письмові роботи вступників.

* Документи, що подаються студентами, яким були визнані результати навчання.

* Договори про академічну мобільність.

*
01.02.2022