Акредитація освітніх програм

Інформація станом на 22.01.2021:

Акредитація освітніх програм.  Відомості самоаналізу

04
Назва ОПП Міжнародні економічні відносини
рівень перший (бакалаврський)
Спеціальність, освітня програма
Освітньо-професійна програма
Відомість самоаналізу  (pdf)
04_ОПП
Програма виїзду експертної групи 04_292_Програма
Висновки експертів
03
Назва ОПП Видобування нафти і газу
рівень перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, освітня програма

Освітньо-професійна програма
Відомість самоаналізу  (pdf)
03_ОПП
Програма виїзду експертної групи 03Програма
Висновки експертів Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми (дата візиту 14.09.2020-16.09.2020 )(pdf)
02
Назва ОНП Програмне забезпечення інформаційних систем
рівень другий (магістерський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація
 Освітньо-наукова програма
Відомість самоаналізу  (pdf)
02_ОНП
Програма виїзду експертної групи 02Програма
Висновки експертів
01
Назва ОПП Програмне забезпечення інформаційних систем
рівень другий (магістерський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація
Освітньо-професійна програма
Відомість самоаналізу  (pdf)
01_ОПП
Програма виїзду експертної групи 01Програма
Висновки експертів Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми  від 27.11.2019 (pdf)

Додаток до звіту від 27.11.2019 (pdf)