Акредитація освітніх програм

 

Акредитація освітніх програм.  Відомості самоаналізу

 

——-

12
Назва ОПП:
Кібербезпека
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 125 – Кібербезпека
Освітньо-професійна програма (pdf):

ХПІ_КІБЕРБЕЗПЕКА_ОПП_125_бакалавр

Відомість самоаналізу:  (pdf)

Самоаналіз 125

Програма виїзду експертної групи (pdf):

Висновки експертів (pdf):

——-

11
Назва ОПП:
Соціологія управління
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
Галузь знань 05- Соціальні і поведінкові науки
Спеціальність 054  — Соціологія
Освітньо-професійна програма (pdf):
ОПП 054_2021
Відомість самоаналізу:  (pdf)
САМОЗВIТ 054
Програма виїзду експертної групи (pdf):
Програма візиту 054
Висновки експертів (pdf):

——-

10
Назва ОПП:
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
Галузь знань 07 — Управління та адміністрування
Спеціальність 076 — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітньо-професійна програма (pdf):
10_ОПП_076_бак_2021
Відомість самоаналізу:  (pdf)
10_Самозвіт 076 бакалавр
Програма виїзду експертної групи (pdf):
Програмі візиту 076
Висновки експертів (pdf):
Звіт ЕГ 076 бакалавр

ЗВIТ ГЕР 076
——-

09
Назва ОПП:
Програмне забезпечення інформаційних систем 
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології
Освітньо-професійна програма (pdf):
09_ОПП_126_БАКАЛАВР
Відомість самоаналізу:  (pdf)
09_САМОЗВIТ_126_БАКАЛАВР
Програма виїзду експертної групи (pdf):
Висновки експертів (pdf):
Звіт ЕГ 126 бакалавр

ЗВIТ ГЕР 126
——-

08
Назва ОПП:
Автомобілі та автомобільне господарство
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
274 Автомобільний транспорт
Освітньо-професійна програма (pdf) :
OPP_274_Avtomobili_ta_avtomobilne_hospodarstvo_2021
Відомість самоаналізу:  (pdf)
08_Самозвіт_274_бакалавр
Програма виїзду експертної групи: (pdf)
Програма визіту бакалавр 274
Висновки експертів (pdf) :
Звіт ГЕР 274 бакалавр

 

——-

07
Назва ОПП:
Видобування нафти і газу
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітньо-професійна програма (pdf):
07_ОПП 185 БАКАЛАВР УКРАЇН. (2021)
07_ОПП 185 БАКАЛАВР АНГЛ (2021)
Відомість самоаналізу (pdf):
07_Самоаналіз 185 бакалавр
Програма виїзду експертної групи:
програма візиту 185
Висновки експертів (pdf):
Звіт 185

185 Звіт ГЕР

——-

06
Назва ОПП:
Видобування нафти і газу
рівень:
другий (магістерський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:
185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітньо-професійна програма (pdf):
ОПП 185 МАГIСТР АНГЛ (2021)
ОПП 185 МАГIСТР-2021  
Відомість самоаналізу:  (pdf)
САМОАНАЛIЗ_185
Програма виїзду експертної групи (pdf):
06_185_Програма
Висновки експертів (pdf):
ЗВIТ ЕГ 185 МАГІСТР
Звіт ГЕР 185 магістр

——-

05
Назва ОПП:
  Автомобілі та автомобільне господарство
рівень:
другий (магістерський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація :
274  Автомобільний транспорт
Освітньо-професійна програма (pdf):
05_274_ОПП
Відомість самоаналізу:  (pdf)
САМОАНАЛІЗ 274
Програма виїзду експертної групи (pdf):
05_274_Програма
Висновки експертів (pdf):
ЗВІТ  ЕГ 274 МАГІСТР
Рішення ГЕР 274 магистр

——-

04
Назва ОПП:
Міжнародні економічні відносини
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація :

Освітньо-професійна програма:
Відомість самоаналізу:  (pdf)
04_ОПП
Програма виїзду експертної групи (pdf):
04_292_Програма
Висновки експертів:
04_Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми (дата візиту 01.02.2021 — 03.02.2021)(pdf)
04_1_292_ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГАЛУЗЕВОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ (pdf)
04_02_292_НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи (pdf)

——-

03
Умовно
Назва ОПП:
Видобування нафти і газу
рівень:
перший (бакалаврський)
Спеціальність,  галузь знань, освітня програма:Освітньо-професійна програма (pdf):
03_ОПП
Відомість самоаналізу:  (pdf)
Програма виїзду експертної групи (pdf):
03Програма
Висновки експертів:
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми (дата візиту 14.09.2020-16.09.2020 )(pdf)
03_1_185_ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГАЛУЗЕВОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ (pdf)
03_2_185_ РIШЕННЯ РОЗГЛЯДУ АКРЕДИТАЦIЙНОЇ СПРАВИ (pdf)
03_3_185_ РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦIЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (pdf)

——-

02
Назва ОНП:
Програмне забезпечення інформаційних систем
рівень:
другий (магістерський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:

Освітньо-наукова програма:
Відомість самоаналізу:  (pdf)
02_ОНП
Програма виїзду експертної групи (pdf):
02Програма
Висновки експертів:
02_1_ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГАЛУЗЕВОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ (pdf)
02_2 _РIШЕННЯ РОЗГЛЯДУ АКРЕДИТАЦIЙНОЇ СПРАВИ(pdf)
02_3_ РЕЗУЛЬТАТИ АКРЕДИТАЦIЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (pdf)

——-

01
Назва ОПП:
Програмне забезпечення інформаційних систем
рівень:
другий (магістерський)
Спеціальність,  галузь знань, кваліфікація:

Освітньо-професійна програма:
Відомість самоаналізу:  (pdf)
01_ОПП
Програма виїзду експертної групи (pdf):
01Програма
Висновки експертів:
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми  від 27.11.2019 (pdf)
Додаток до звіту від 27.11.2019 (pdf)

*

18.04.2022