Акредитація освітніх програм

Інформація станом на 26.12.2019:

Акредитація освітніх програм.  Відомості самоаналізу

Назва ОПП рівень за спеціаль  ністю,  галузі  знань, кваліфі кація  Освітньо-професійна програма

Відомість самоаналізу  (pdf)

Програма виїзду експертної групи
01 Програмне забезпечення інформаційних систем другий (магістер ський) 01_ОПП 01Програма
Висновки експертів Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми  від 27.11.2019 (pdf)

Додаток до звіту від 27.11.2019 (pdf)