Чинні сертифікати для випуску дипломників (акредитація)

Акредитація — підтвердження відповідності освітньої програми за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти та надання ПРАВА НА ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКУ Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»  за цією спеціальністю, а також продовження строку дії ліцензії спеціальності на строк дії сертифікату:

Чинні сертифікати для випуску дипломників :

Перелік сертифікатів за освітнім ступенем бакалавр (СКАЧАТЬ)

№ п/п Код та назва спеціальності Серія та

номер сертифіката

Термін дії сертифіката
1 017 Фізична культура і спорт НД № 2192154 до 1 липня 2025 р.
2 035 Філологія НД № 2192155 до 1 липня 2017 р.

Відправлена заявка на сертифікат

3 051 Економіка НД № 2192158 до 1 липня 2025 р.
4 053 Психологія НД № 2192157 до 1 липня 2019 р.
5 054 Соціологія НД № 2192156 до 1 липня 2022 р.
6 071 Облік і оподаткування НД № 2192161 до 1 липня 2025 р.
7 072 Фінанси, банківська справа та страхування НД № 2192160 до 1 липня 2023 р.
8 073 Менеджмент НД № 2192162 до 1 липня 2025 р.
9 075 Маркетинг НД № 2192159 до 1 липня 2025 р.
10 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Відправлена заявка на сертифікат
11 101 Екологія НД № 2192163 до 1 липня 2023 р.
12 105 Прикладна фізика та наноматеріали НД № 2192164 до 1 липня 2023 р.
13 113 Прикладна математика НД № 2192165 до 1 липня 2023 р.
14 121 Інженерія програмного забезпечення НД № 2192171 до 1 липня 2025 р.
15 122 Комп’ютерні науки НД № 2192167 до 1 липня 2023 р.
16 123 Комп’ютерна інженерія НД № 2192170 до 1 липня 2025 р.
17 124 Системний аналіз НД № 2192169 до 1 липня 2026 р.
18 131 Прикладна механіка НД № 2192174 до 1 липня 2025 р.
19 132 Матеріалознавство НД № 2192173 до 1 липня 2023 р.
20 133 Галузеве машинобудування НД № 2192175 до 1 липня 2023 р.
21 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка НД № 2192179 до 1 липня 2023 р.
22 142 Енергетичне машинобудування НД № 2192176 до 1 липня 2023 р.
23 144 Теплоенергетика НД № 2192177 до 1 липня 2023 р.
24 145 Гідроенергетика НД № 2192178 до 1 липня 2025 р.
25 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології НД № 2192168 до 1 липня 2023 р.
26 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка НД № 2192182 до 1 липня 2025 р.
27 153 Мікро- та наносистемна техніка НД № 2192180 до 1 липня 2023 р.
28 161 Хімічні технології та інженерія НД № 2192184 до 1 липня 2023 р.
29 162 Біотехнології та біоінженерія НД № 2192185 до 1 липня 2022 р.
30 171 Електроніка НД № 2192181 до 1 липня 2023 р.
31 172 Телекомунікації та радіотехніка НД № 2192183 до 1 липня 2023 р.
32 181 Харчові технології НД № 2192186 до 1 липня 2023 р.
33 185 Нафтогазова інженерія та технології НД № 2192172

 

до 1 липня 2020 р.
34 263 Цивільна безпека Відправлена заявка на сертифікат
35 273 Залізничний транспорт НД № 2192187 до 1 липня 2025 р.
36 274 Автомобільний транспорт НД № 2192188 до 1 липня 2022 р.

Перелік сертифікатів за освітнім ступенем магістр(СКАЧАТЬ)

№ п/п Код та назва спеціальності Серія та

номер сертифіката

Код та назва спеціальності
1 011 Освітні, педагогічні науки НД № 2192118 до 1 липня 2026р.
2 017 Фізична культура і спорт НД № 2192121 до 1 липня 2025р.
3 035 Філологія Відправлена заявка на сертифікат
4 051 Економіка НД № 2192122 до 1 липня 2025р.
5 053 Психологія НД № 2192123 до 1 липня 2019р.
6 054 Соціологія Відправлена заявка на сертифікат
7 061 Журналістика Відправлена заявка на сертифікат
8 071 Облік і оподаткування НД № 2192124 до 1 липня 2025р.
9 072 Фінанси, банківська справа та страхування НД № 2192125 до 1 липня 2023р.
10 073 Менеджмент НД № 2192126 до 1 липня 2025р.
11 075 Маркетинг НД № 2192127 до 1 липня 2025р.
12 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НД № 2192153 до 1 липня 2025р.
13 101 Екологія НД № 2192131 до 1 липня 2023р.
14 105 Прикладна фізика та наноматеріали НД № 2192132 до 1 липня 2023р.
15 113 Прикладна математика НД № 2192133 до 1 липня 2023р.
16 121 Інженерія програмного забезпечення НД № 2192136 до 1 липня 2025р.
17 122 Комп’ютерні науки НД № 2192120 до 1 липня 2026р.
18 123 Комп’ютерна інженерія НД № 2192135 до 1 липня 2025р.
19 124 Системний аналіз НД № 2192088 до 1 липня 2026р.
20 131 Прикладна механіка НД № 2192139 до 1 липня 2023р.
21 132 Матеріалознавство НД № 2192138 до 1 липня 2023р.
22 133 Галузеве машинобудування НД № 2192140 до 1 липня 2025р.
23 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка НД № 2192144 до 1 липня 2026р.
24 142 Енергетичне машинобудування НД № 2192143 до 1 липня 2023р.
25 144 Теплоенергетика НД № 2192141 до 1 липня 2023р.
26 145 Гідроенергетика НД № 2192142 до 1 липня 2025р.
27 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології НД № 2192137 до 1 липня 2023р.
28 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка НД № 2192146 до 1 липня 2025р.
29 153 Мікро- та наносистемна техніка НД № 2192145 до 1 липня 2026р.
30 161 Хімічні технології та інженерія НД № 2192152 до 1 липня 2026р.
31 162 Біотехнології та біоінженерія НД № 2192149 до 1 липня 2026р.
32 171 Електроніка НД № 2192147 до 1 липня 2023р.
33 172 Телекомунікації та радіотехніка НД № 2192148 до 1 липня 2023р.
34 181 Харчові технології НД № 2192150 до 1 липня 2023р.
35 185 Нафтогазова інженерія та технології Відправлена заявка на сертифікат
36 273 Залізничний транспорт НД № 2192151 до 1 липня 2025р.
37 274 Автомобільний транспорт НД № 2192128 до 1 липня 2022р.
38 281 Публічне управління та адміністрування НД № 2192119 до 1 липня 2025р.