Документи НТУ «ХПІ»

Інформація станом на 10.10.2019:
2019р.
ПОЛОЖЕННЯ_про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання_31_07_2019
—-
НАКАЗ № 279-ОД   від   07 . 06 . 2019р. «Про запровадження та затвердження форм документів з організації підготовки фахівців з вищою освітою»  (Наказ та додатки до наказу:
Додаток 1Форми документів з підготовки фахівців з вищою освітою затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2019року № 179,
Додаток 2Форми документів для вдосконалення документообігу між структурними підрозділами Університету з питань організації підготовки фахівців з вищою освітою)  
—-
Положення_про_підвищення_кваліфікації_2019_22_04_2019
2018р.
ПОЛОЖЕННЯ про навчання студентів за індивідуальним графіком _2018_04_13
2017р.
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу 2017_01_27
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію 2017_01_27_зміна 15_07_2019
ПОЛОЖЕННЯ про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеціальностей 2017_01_27
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ НТУ ХПІ_2017_2019_1010
2015р.
ПОЛОЖЕННЯ про кредитну мобільність студентів університету 2015_11_27  
2012р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ НПП 2012_03_02_зміна_07_2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 2012_03_02_зміна_07_2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ 2012_03_02_зміна_07_2019

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРИТЕРІЇ ТА СИСТЕМУ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ І ПРО РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ 2012_03_2_зміна_07_2019