Документи НТУ «ХПІ»

Інформація станом на 18.12.2019:
2019р.
ПОРЯДОК розггляду скарг здобувачів освіти _28_10_2019 (pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ» 27_09_2019 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ_про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання_31_07_2019  (doc)
—-
—-
Положення_про_підвищення_кваліфікації_2019_22_04_2019 (doc)
2018р.
ПОЛОЖЕННЯ про навчання студентів за індивідуальним графіком _2018_04_13 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність студентів,  аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету2018_финал19 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін2018 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ про критерії та систему оцінювання знань та вмінь і про рейтинг студентів 2018 (doc)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розробки робочої програми навчальної дисципліни_2018 (doc)
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо розроблення, затвердження та оновлення освітніх програм_2018  (pdf)
2017р.
ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу 2017_01_27_(doc)
ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію 2017_01_27_зміна 15_07_2019 (rar)
ПОЛОЖЕННЯ про відкриття та запровадження спеціалізацій зі спеціальностей 2017_01_27 (doc)
ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ НТУ ХПІ_2017_2019_1010 (doc)
 
2012р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ, НАУКОВОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ НПП 2012_03_02_зміна_07_2019 (pdf)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ 2012_03_02_зміна_07_2019 (doc)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ 2012_03_02_зміна_07_2019 (doc)