Інститути та факультети НТУ «ХПІ»

100

Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ»

120

Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки

132 Автоматизація та кібербезпека енергосистем
129 Автоматизовані електромеханічні системи
124 Двигуни внутрішнього згоряння
125 Електричний транспорт та тепловозобудування
127 Електричні апарати
126 Електричні машини
130 Електричні станції
133 Електроізоляційна та кабельна техніка
136 Загальна електротехніка
135 Інженерна електрофізика
121 Парогенераторобудування
131 Передача електричної енергії
128 Промислова і біомедична електроніка
137 Теоретичні основи електротехніки
123 Теплотехніка та енергоефективні технологiї
134 Технічна кріофізика
122 Турбінобудування

140

Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту

152 Автомобіле- і тракторобудування
150 Гідравлічні машини
148 Деталi машин та мехатронні системи
145 Зварювання
147 Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка
153 Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова
142 Ливарне виробництво
143 Матеріалознавство
141 Обробка металів тиском
144 Охорона праці і навколишнього середовища
149 Підйомно-транспортні машини і обладнання
151 Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин
146 Технологія машинобудування та металорізальні верстати
154 Хімічна техніка та промислова екологiя

160

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

163 Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка
161 Динаміка та міцність машин
162 Комп’ютерне моделювання процесів та систем
166 Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів
170 Прикладна математика
164 Радіоелектроніка
169 Теоретична механіка
168 Фізика
165 Фізика металів і напівпровідників
167 Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики

180

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

188 Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
189 Видобування нафти, газу та конденсату
192 Загальна та неорганічна хімія
191 Інтегровані технології, процеси і апарати
193 Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття
184 Органічний синтез та нанотехнології
182 Технічна електрохімія
186 Технологія жирів і продуктiв бродiння
183 Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
187 Технологія переробки нафти, газу і твердого палива
190 Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
194 Фізична хімія
181 Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології

200

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу

201 Економіка та маркетинг
207 Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
203 Економічний аналіз і облік
209 Загальна економічна теорія
206 Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
202 Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
204 Менеджмент та оподаткування
208 Міжкультурна комунікація та іноземна мова
205 Міжнародний бізнес та фінанси

270

Факультет міжнародної освіти

272 Гуманітарні науки
275 Іноземна мова
271 Природничі науки
273 Українська, росiйська мова і прикладна лiнгвiстика
274 Освітній центр Немецький технічний факультет

300

Факультет соціально-гуманітарних технологій

303 Ділова іноземна мова та переклад
304 Інтелектуальнi комп’ютернi системи
301 Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна
306 Право
305 Соціологія та політологія
310 Українознавство, культурологія та історія науки
302 Фізичне виховання
307 Філософія

320

Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії

325 Інформатика та інтелектуальна власність
324 Комп’ютерна математика і аналіз даних
321 Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.
322 Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології
323 Стратегічне управління

350

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

358 Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу
354 Автоматика та управління в технічних системах
359 Вища математика
357 Інформаційно-вимірювальні технології і системи
353 Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
355 Мультимедійні інформаційні технології і системи
351 Обчислювальна техніка та програмування
356 Розподілені інформаційні системи і хмарні технології
352 Системи інформації

230

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

260

Центр заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ»

Комп’ютерно-технологічний коледж

Полтавський політехнічний коледж НТУ “ХПІ”

Чернівецький факультет