Право здійснення освітньої діяльності НТУ «ХПІ»

1. Відомість про право здійснення освітньої діяльності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»( СКАЧАТЬ )

( На сайті МОН України  https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/harkivska-oblast-l  ) :

Примітка:

 — лист 1-лист 12 :

відомість про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 — лист 13-лист 21 :

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 No 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за No 20/29888 (далі – наказ No 1565)*

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!

— лист 21-лист 26 :

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. No 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року No 53.

———————————————————————

2. Підготовка фахівців з вищої освіти в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»  здійснюється на підставі Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензійного обсягу  НТУ «ХПІ»(дата видачі 17.06.2015 та 04.06.2015)  (СКАЧАТЬ)

———————————————————————

Чинні сертифікати для випуску дипломників (акредитація) =>