Ліцензування післядипломної освіти

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Терапія» підвищення кваліфікації із спеціальності 222 «Медицина» (pdf)

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за програмою «Внутрішні хвороби» в інтернатурі із спеціальності 222 «Медицина» (pdf)

——

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою прогамою «Рентгенологія та ультразвукова діагностика» підвищення кваліфікації із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (pdf)

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за програмою «Радіологія» в інтернатурі із спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (pdf)

——

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою «Клінічна фармація» у сфері післядипломної освіти підготовки підвищення кваліфікації зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»  (pdf)

ВІДОМОСТІ про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за програмою «Клінічна фармація» у сфері післядипломної освіти підготовки в інтернатурі зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (pdf)

 

Клінічні бази практик     (документи pdf)

*

01.09.2021