Напрями підготовки магістрів

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІДГОТОВКИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО)  РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2018-2019 н.р. (СКАЧАТЬ додаток  2 до Наказу № 611 ОД маг)

код назва підрозділу НТУ «ХПІ»
Е 120 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ (Е 120 )
МІТ 140 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ (МІТ 140 )
І 160 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ (І 160 )
ХТ 180 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ (ХТ 180 )
БЕМ 200 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ (БЕМ 200 )
СГТ 300 ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (СГТ 300 )
КН 320 ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (КН 320 )
КІТ 350 ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (КІТ 350 )

 

Спеціальність Освітня програма Кафедра Індекс кафедри Завідувач кафедри підрозділ
101 Екологія Інженерна екологія Хімічна техніка та промислова екологія 154 Шапорев В.П. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка 147 Шелковий О.М. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Технологія машинобудування та металорізальні верстати 146 Пермяков О.А. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Підйомно-транспортні машини і обладнання 149 Коваленко В.О. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Деталі машин та мехатронні системи 148 Гайдамака А.В. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Обробка металів тиском 141 Чухліб В.Л. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Ливарне виробництво 142 Акімов О.В. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Гідравлічні машини 150 Черкашенко М.В. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Зварювання 145 Дмитрик В.В. МІТ
131 Прикладна механіка Прикладна механіка Теорія і системи автоматизованного проектування механізмів і машин 151 Ткачук М.А. МІТ
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп`ютерний дизайн матеріалів Матеріалознавство 143 Соболь О.В. МІТ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Автомобіле- і тракторобудування 152 Самородов В.Б. МІТ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова 153 Волонцевич Д. О. МІТ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Гідравлічні машини 150 Черкашенко М.В. МІТ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні машини і обладнання 149 Коваленко В.О. МІТ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Хімічна техніка та промислова екологія 154 Шапорев В.П. МІТ
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Технологія машинобудування та металорізальні верстати 146 Пермяков О.А. МІТ
145 Гідроенергетика Гідроенергетика Гідравлічні машини 150 Черкашенко М.В. МІТ
263 Цивільна безпека Охорона праці Охорона праці і навколишнього середовища 144 Березуцький В.В. МІТ
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство Автомобіле- і тракторобудування 152 Самородов В.Б. МІТ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика Електричні станції 130 Лазуренко О.П. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика Передача електричної енергії 131 Бондаренко В.О. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика Автоматизація та кібербезпека енергосистем 132 Гриб О.Г. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика Електроізоляційна та кабельна техніка 133 Гурин А.Г. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика Інженерна електрофізика 130 Резинкін О.Л. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка Електричні машини 126 Мілих В.І. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка Електричні апарати 127 Клименко Б.В. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка Електричний транспорт та тепловозобудування 125 Любарський Б.Г. Е
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропривод, мехатроніка та робототехніка Автоматизовані електромеханічні системи 129 Клепіков В.Б. Е
142 Енергетичне машинобудування Енергетика Парогенераторобудування 121 Єфімов О.В. Е
142 Енергетичне машинобудування Енергетика Турбінобудування 122 Усатий О.П. Е
142 Енергетичне машинобудування Енергетика Двигуни внутрішнього згоряння 124 Пильов В.О. Е
142 Енергетичне машинобудування Енергетика Технічна кріофізика 134 Сіпатов О.Ю. Е
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефектифність Теплотехніка та енергоефективні технології 123 Ганжа А.М. Е
171 Електроніка Електроніка Промислова і біомедична електроніка 128 Жемеров Г.Г. Е
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство Електричний транспорт та тепловозобудування 125 Любарський Б.Г. Е
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій Радіоелектроніка 164 Рогожкін Є.В. І
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій Фізика металів і напівпровідників 165 Малихін С.В. І
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання Динаміка та міцність машин 161 Львов Г.І. І
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання Комп’ютерне моделювання процесів та систем 162 Бреславський Д.В. І
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів 166 Хавін В.Л. І
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка Динаміка та міцність машин 161 Львов Г.І. І
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка 163 Шоман О.В. І
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка Комп’ютерне моделювання процесів та систем 162 Бреславський Д.В. І
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики 167 Зайцев Р.В. І
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології 181 Кобзєв О.В. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія 182 Тульський Г.Г. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 183 Пітак Я.М. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Технологія пластичних мас і біологічно-активних полімерів 190 Авраменко В.Л. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття 193 Циганков О.В. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Інтегровані технології, процеси та апарати 191 Ведь В.Є. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів Органічний синтез та нанотехнології 184 Кричковська Л.В. ХТ
161 Хімічні технології та інженерія Технології переробки нафти, газу і твердого палива Технологія переробки нафти, газу і твердого палива 187 Мірошниченко Д.В. ХТ
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія 188 Огурцов О.М. ХТ
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства Технологія жирів і продуктів бродіння 186 Некрасов П.О. ХТ
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу Видобування нафти, газу та конденсату 189 Фик І.М. ХТ
051 Економіка Економіка Економіка та маркетинг 201 Яковлєв А.І. БЕМ
051 Економіка Економіка Менеджмент іноваційного підприємства та міжнародних економічних відносин 202 Перерва П.Г. БЕМ
051 Економіка Економіка Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 207 Заруба В.Я. БЕМ
053 Психологія Психологія Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. ак. І. А. Зязюна 301 Романовський О.Г. БЕМ
054 Соціологія Соціологічне забезпечення економічної діяльності Соціологія та політологія 305 Бурега В.В. БЕМ
061 Журналістика Медіа-комунікації Міжкультурна комунікація та іноземна мова 208 Горошко О.І. БЕМ
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування Економічний аналіз та облік 203 Давидюк Т.В. БЕМ
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування Менеджмент та оподаткування 204 КраснокутськаН.С. БЕМ
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і банківська справа Міжнародний бізнес та фінанси 205 Міщенко В.А. БЕМ
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Менеджмент та оподаткування 204 КраснокутськаН.С. БЕМ
073 Менеджмент Бізнес адміністрування Менеджмент та оподаткування 204 КраснокутськаН.С. БЕМ
073 Менеджмент Міжнародний бізнес Міжнародний бізнес та фінанси 205 Міщенко В.А. БЕМ
073 Менеджмент Менеджмент підприємств та організацій Менеджмент іноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин 202 Перерва П.Г. БЕМ
073 Менеджмент Менеджмент підприємств та організацій Стратегічне управління 323 Кононенко І.В. БЕМ
075 Маркетинг Маркетинг Економіка та маркетинг 201 Яковлєв А.І. БЕМ
075 Маркетинг Маркетинг Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент 207 Заруба В.Я. БЕМ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Комерційна, торговельна та підприємницька діяльність 206 Шапран Є.М. БЕМ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Інформатика та інтелектуальна власність 325 Солощук М.М. БЕМ
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Менеджмент іноваційного підприємства та міжнародних економічних відносин 202 Перерва П.Г. БЕМ
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри Обчислювальна техніка та програмування 351 Семенов С.Г. КІТ
123 Комп’ютерна інженерія Прикладна комп’ютерна інженерія Мультимедійні інформаційні технології і системи 355 Порошин С.М. КІТ
123 Комп’ютерна інженерія Прикладна комп’ютерна інженерія Розподілені інформаційні системи і хмарні технології 356 Раскін Л.Г. КІТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматика та управління в технічних системах 354 Качанов П.О. КІТ
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторінгу 358 Подустов М.О. КІТ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні технології і системи 357 Кондрашов С.І. КІТ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Комп’ютерні та радіолектронні системи контролю та діагностики 353 Сучков Г.М. КІТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Системи інформації 352 Серков О.А. КІТ
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка Автоматика та управління в технічних системах 354 Качанов П.О. КІТ
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології 322 Куценко О.С. КН
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. А.В. Дабагяна 321 Годлевський М.Д. КН
113 Прикладна механіка Інтелектуальний аналіз даних Комп’ютерна математика і аналіз даних 324 Любчик Л.М. КН
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. А.В. Дабагяна 321 Годлевський М.Д. КН
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. А.В. Дабагяна 321 Годлевський М.Д. КН
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Стратегічне управління 323 Кононенко І.В. КН
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології 322 Куценко О.С. КН
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Інформатика та інтелектуальна власність 325 Солощук М.М. КН
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерна математика і аналіз даних 324 Любчик Л.М. КН
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт Фізичне виховання 302 Юшко О.В. СГТ
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська. Ділова іноземна мова та переклад 303 Бадан А.А. СГТ
035 Філологія Прикладна та комп`ютерна лінгвістика Інтелектуальні комп’ютерні системи 304 Шаронова Н.В. СГТ
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. ак. І. А. Зязюна 301 Романовський О.Г. СГТ