НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Інформація станом на 27.11.2019:

Документи МОН України    http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-mon-ukrayini/

Документи НТУ «ХПІ»    http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/

Документи до акредитації     http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akreditatsiya-2/

Академічна доброчесність   http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/