Прозорість та інформаційна відкритість

 

Згідно статі 7 закону України про освіту (2145-VIII від 05.09.2017р. поточна редакція 1357-IX від 23.04.2021) мовою освітнього процесу в НТУ «ХПІ» є державна мова. Університет забезпечує  обов’язкове вивчення державної мови, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Університет сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, відповідно до освітньої програми навчальні дисципліни можуть викладатися двома чи більше мовами — державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Документи про права власності на об’єкти, які використовуються у навчальному процесі: Наказ № 595 від 13.04.2017р. «Про закріплення державного майна за Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі ( станом на 02.07.2021) (pdf)

 

Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується систему професійного розвитку викладача — п.30

*

26.11.2021