Відділ міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ» оголошує конкурс для студентів, викладачів та співробітників НТУ «ХПІ» для участі у програмах академічної мобільності за проектами ЕРАЗМУС+ КА1 на 2022/2023 навчальний рік.

Перелік європейських університетів, предметні галузі, що беруть участь в обміні, а також академічні координатори проектів, доступні за посиланням:

https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/erasmus/partnery/

Вимоги для студентів, які планують брати участь у програмах академічної мобільності за проектами ЕРАЗМУС+ КА1:

— мати високий академічний бал

— володіти англійською мовою на рівні В2

— напрям підготовки (спеціальність) має збігатися з предметною галузею проекту

— мати здобутки у студентській науково-дослідній діяльності

Викладачі та співробітники повинні володіти англійською мовою на рівні В2.

Усі витрати студентів у період навчання (стипендія близько 750-800 євро на місяць та оплата проїзду – близько 250 євро) повністю оплачуються Європейським Союзом.

З усіх питань участі у програмах академічної мобільності за проектами ЕРАЗМУС+КА1 звертатись до академічних координаторів проектів.

 Термін подання заявок – до 20 жовтня 2022 року