Шановні колеги!
На додаток до листа Міністерства освіти і науки України  від 30.12.2022 № 1/16073-22 (додається) інформуємо, що Європейська Комісія прийняла рішення продовжити для всіх кінцевий термін подання проєктів за напрямом КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти” (СВНЕ) до 17.00 28 лютого 2023 року (час за Брюсселем).
З метою отримання мандату підтримки від Міністерства за проєктами
напрямів КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти” (strand 3) координатори
проєктних команд мають можливість до 24:00 19 лютого 2023 року надіслати до директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик Міністерства на електронні адреси shkabko@mon.gov.ua, husak@mon.gov.ua
(контактна особа – державний експерт експертної групи з європейської інтеграції Сергій ШКАБКО, тел. (044) 481-32-08) короткий опис проєктної заявки з зазначенням обов’язкових елементів окремо за кожною позицією:
— напрям, за яким подається проєктна заявка:
КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”, strand 3 (Проєкти для структурної реформи / Structural reform projects) АБО КА2 “Розвиток потенціалу вищої освіти”, strand 3 (Проєкти для структурної реформи / Structural reform projects), окреме цільове вікно “Посилення цифрового освітнього середовища в Україні / Strengthening the education digital environment for Ukraine”.
— мета;
— завдання;
— напрями діяльності;
— очікувані результати;
— інновації;
— запланований вплив на індивідуальному, інституційному, місцевому та
національному, системному рівнях;
— запланований склад партнерства структурного проєкту з обов’язковим
зазначенням міжнародних партнерів та дотриманням мінімальних вимог
до складу;
— відповідність проєктної заявки пріоритетам Європейської Комісії та
Міністерства;
— контакти відповідальної особи (ПІБ, мобільний телефон, електронна
адреса).
Проєктні заявки, надіслані без зазначення усіх обов’язкових елементів
та після встановленого вище кінцевого терміну, не розглядатимуться.
Проєктні заявки, які відповідають встановленим вимогам, буде розглянуто
на додатковому засіданні Комісії з відбору заявок (орієнтовна дата проведення — 22 лютого 2023 року). Про результати розгляду заявок проєктні команди буде повідомлено додатково після 23 лютого 2023 року.
Проєктні команди, які подали заявки за напрямом КА2 “Розвиток
потенціалу вищої освіти”, strand 3 (Проєкти для структурної реформи /
Structural reform projects), окреме цільове вікно “Посилення цифрового
освітнього середовища в Україні / Strengthening the education digital
environment for Ukraineбудуть запрошені для короткого представлення своїх проєктів. Посилання та точний час для підключення буде надіслано додатково.

Додаток:

1_2320-23

Лист МОН_пріоритети Еразмус+ 2023